Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:23:26 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15868Tiêu đề: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 12:23:26 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 21:trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng hai khe Iâng cách nhau 2mm,hình ảnh giao thoa đươc hứng trên màn cách hai khe 1m,sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex],khoảng vân đo được là 0,2mm.Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]' >[tex]\lambda[/tex]thì tại vị trí của vân sáng thứ 3  của bức xạ [tex]\lambda[/tex] có 1 vân sáng của bức xạ [tex]\lambda[/tex]'.Bức xạ [tex]\lambda[/tex]'  có giá trị bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: lina trong 06:20:14 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 21:trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng hai khe Iâng cách nhau 2mm,hình ảnh giao thoa đươc hứng trên màn cách hai khe 1m,sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex],khoảng vân đo được là 0,2mm.Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]' >[tex]\lambda[/tex]thì tại vị trí của vân sáng thứ 3  của bức xạ [tex]\lambda[/tex] có 1 vân sáng của bức xạ [tex]\lambda[/tex]'.Bức xạ [tex]\lambda[/tex]'  có giá trị bằng bao nhiêu
vì [tex]$ \lambda '>\lambda $[/tex] nên vân sáng thử 3 của bức xạ 1 sẽ là vân sáng thứ 2 hoặc thứ nhất của bức sạ 2
[tex]\frac{n\lambda 'd}{a}=0,6[/tex]
đk [tex]\lambda '\leq 0,76\lambda m[/tex]

nếu n=1 thì [tex]\lambda '=1,2\mu m[/tex] ko thỏa
n=2 thì [tex]\lambda '=0,6\mu m[/tex] thỏa