Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:45:30 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15863Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 10:45:30 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 18 vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang,mốc thế năng tại vị trí cân bằng.Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:50:45 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
x/A = 1/2 => thế năng bằng 1/4 cơ năng => động năng = 3/4 cơ năng => tỉ số cần tìm là 3
cái này bạn thuộc luôn đi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: photon01 trong 10:52:29 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 18 vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang,mốc thế năng tại vị trí cân bằng.Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng là bao nhiêu

Ta có mối liên hệ giữa gia tốc và li độ:[tex]a=-\omega ^{2}x[/tex]
Khi gia tốc bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại tức là li độ có độ lớn bằng một nửa biên độ x = A/2.
Vậy ta có:[tex]\frac{W_{d}}{W_{t}}=\frac{W-W_{t}}{W_{t}}=\frac{\frac{1}{2}.k.\left( A^{2}-x^{2}\right)}{\frac{1}{2}k.x^{2}} =\frac{A^{2}-\frac{A^{2}}{4}}{\frac{A^{2}}{4}}=3[/tex]