Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:33:24 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15861Tiêu đề: bài tập về điện
Gửi bởi: moths trong 10:33:24 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
câu 17 khi mắc tụ điện C1 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng[tex]\lambda _{1}[/tex]=60m, khi mắc tụ điện C2 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng[tex]\lambda _{2}[/tex]=80m,khi mắc tụ điện C1 nối tiếp C2 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện
Gửi bởi: tsag trong 10:36:45 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
câu 17 khi mắc tụ điện C1 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng=60m, khi mắc tụ điện C2 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng=80m,khi mắc tụ điện C1 nối tiếp C2 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng bao nhiêu
Giải
lam da=lamda1.lamda2/căn(lamda1^2+lamda2^2)=48 vì C1 C2 mắc nối tiếp


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện
Gửi bởi: photon01 trong 10:42:39 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
câu 17 khi mắc tụ điện C1 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng[tex]\lambda _{1}[/tex]=60m, khi mắc tụ điện C2 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng[tex]\lambda _{2}[/tex]=80m,khi mắc tụ điện C1 nối tiếp C2 với cuộn cảm L thì thu được sóng có bước sóng bao nhiêu
Khi mắc tụ C1 nối tiếp C2 ta được bộ tụ có điện dung:[tex]\frac{1}{C_{b}}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}[/tex](1)
Mặt khác ta có bước sóng của sóng điện từ mạch thu được tính theo công thức:[tex]\lambda =2\pi c\sqrt{LC}\rightarrow \frac{1}{C}=\frac{4\pi ^{2}c^{2}L}{\lambda ^{2}}[/tex](2)
Áp dụng công thức (2) cho từng trường hợp rồi thay vào (1) ta có:[tex]\frac{1}{\lambda ^{2}}=\frac{1}{\lambda ^{2}_{1}}+\frac{1}{\lambda _{2}^{2}}\rightarrow \lambda =\frac{\lambda _{1}\lambda _{2}}{\sqrt{\lambda _{1}^{2}+\lambda _{2}^{2}}}[/tex]