Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:15:12 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15860Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 10:15:12 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 15 một đọan mạch điện xoay chiều có dạng dạng như hình vẽBie61t hiệu điện thế uAE và uEB lệch pha nhau 900.Tìm mối liên hệ giữa R,r,L,C
a.R=C.r.L
b.r=C.R.L
c.L=C.R.r
d.C=L.R.r


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:19:17 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
2 u đó vuông pha nhau thì ta có [tex]U_{AE}^{2}+ U_{EB}^{2}= U_{AB}^{2} => Z_{AE}^{2}+ Z_{EB}^{2}= Z_{AB}^{2}[/tex]
bạn khai triển ra sẽ có kết quả RrC=L


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 10:26:08 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
câu 15 một đọan mạch điện xoay chiều có dạng dạng như hình vẽBie61t hiệu điện thế uAE và uEB lệch pha nhau 900.Tìm mối liên hệ giữa R,r,L,C
a.R=C.r.L
b.r=C.R.L
c.L=C.R.r
d.C=L.R.r
Giải
(R+r)^2+(Zl-Zc)^2=R^2+Zc^2+r^2+Zl^2=>R.r=Zl.Zc=>L=C.R.r