Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:52:55 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15854Tiêu đề: Động cơ điện cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:52:55 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở r= 20 Ohm và hệ số công suất là 0,9
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hđt u=220[tex]\sqrt{2}cos ( 100 \pi t)[/tex] thì mạch tạo ra 1 công suất cơ là P cơ = 160W
Hiệu suất động cơ điện là?


Tiêu đề: Trả lời: Động cơ điện cần giải đáp
Gửi bởi: tsag trong 09:23:54 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
I=U/R=11
P tphần=RI^2=2420
H=Pcơ/Ptphần=6,6%


Tiêu đề: Trả lời: Động cơ điện cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:26:43 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
các đáp án :
A.98%
B. 81%
C. 95%
D. 89%


Tiêu đề: Trả lời: Động cơ điện cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 09:36:49 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở r= 20 Ohm và hệ số công suất là 0,9
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hđt u=220[tex]\sqrt{2}cos ( 100 \pi t)[/tex] thì mạch tạo ra 1 công suất cơ là P cơ = 160W
Hiệu suất động cơ điện là?
Trước tiên ta áp dụng công thức:[tex]cos\varphi =\frac{r}{Z}\rightarrow Z=\frac{r}{cos\varphi }=\frac{20}{0,9}=\frac{200}{9}\Omega[/tex]
Công suất toàn phần của động cơ là:[tex]P_{tp}=U.I.cos\varphi =\frac{U^{2}}{Z^{2}}r=\frac{220^{2}}{\frac{200^{2}}{9^{2}}}20=1960,2W[/tex]
Hiệu suất của động cơ là:[tex]H=\frac{P_{ci}}{P_{tp}}.100%=\frac{1600}{1960,2}.100%=81%[/tex]
Phần tô đỏ có lẽ em đánh nhầm giá trị công suất cơ học!


Tiêu đề: Trả lời: Động cơ điện cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:45:51 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở r= 20 Ohm và hệ số công suất là 0,9
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hđt u=220[tex]\sqrt{2}cos ( 100 \pi t)[/tex] thì mạch tạo ra 1 công suất cơ là P cơ = 160W
Hiệu suất động cơ điện là?
Trước tiên ta áp dụng công thức:[tex]cos\varphi =\frac{r}{Z}\rightarrow Z=\frac{r}{cos\varphi }=\frac{20}{0,9}=\frac{200}{9}\Omega[/tex]
Công suất toàn phần của động cơ là:[tex]P_{tp}=U.I.cos\varphi =\frac{U^{2}}{Z^{2}}r=\frac{220^{2}}{\frac{200^{2}}{9^{2}}}20=1960,2W[/tex]
Hiệu suất của động cơ là:[tex]H=\frac{P_{ci}}{P_{tp}}.100%=\frac{1600}{1960,2}.100%=81%[/tex]
Phần tô đỏ có lẽ em đánh nhầm giá trị công suất cơ học!

Thưa thầy
e chép đúng ạ
có lẽ đề sai !!