Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: themen_duc9x trong 08:52:40 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15853Tiêu đề: Vài bài cơ và sóng cơ khó
Gửi bởi: themen_duc9x trong 08:52:40 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Thầy cô và các bạn giúp đỡ em vài bài cơ và sóng cơ với ạ!

Bài 1.
Trên mặt chất lỏng tại hai điểm [tex]S_1, S_2[/tex] có 2 nguồn dao động với phương trình [tex]u_1 = u_2 = 4cos(40\pi t)[/tex] (mm) , v=1,2 m/[tex]s^2[/tex]. M là trung điểm của [tex]S_1S_2[/tex]. Lấy 2 điểm A,B thuộc [tex]S_1S_2[/tex] lần lượt cách M các khoảng 0,5 cm và 1.5 cm. Tại thời điểm t, vận tốc dao động của A là [tex]12\sqrt{3}[/tex] cm/s thì vận tốc của điểm B là bao nhiêu?

Bài 2.
Một con lắc lò xo 1 đầu cố định, đầu kia gắn với vật [tex]m_1[/tex]=100g được đặt trên 1 mặt phẳng nghiêng góc [tex]30^o[/tex] so với mặt đất, lò xo có độ cứng k=10N/m. Ban đầu vật [tex]m_1[/tex] đang đứng yên ở vị trí cân  bằng, vật [tex]m_2[/tex]=300g đặt bên trên cách vật [tex]m_1[/tex] một đoạn [tex]\frac{8}{45}[/tex]m rồi thả nhẹ để vật [tex]m_2[/tex] tụt xuống và va chạm mềm với vật [tex]m_1[/tex], sau đó hai vật cùng dao động trên mặt phẳng nghiêng, bỏ qua mọi ma sát. Tìm lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động của 2 vật? Lấy g=10m/[tex]s^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài cơ và sóng cơ khó
Gửi bởi: themen_duc9x trong 09:30:40 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Ai giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài cơ và sóng cơ khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:54:58 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
bài 1:
[tex]\lambda = 6cm[/tex]
ta có [tex]MB=\frac{\lambda}{4} = 1,5[/tex]
tại M là 1 điểm cực đại => B là 1 điểm cực tiểu => B dao động với biên độ bằng 0 => vận tốc của B bằng 0


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài cơ và sóng cơ khó
Gửi bởi: liked trong 10:00:13 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Ai giúp em với ạ
Vật trượt tự do nên gia tốc của vật là [tex]a=gsin\alpha=5 m/s^2[/tex]
Vận tốc của [tex]m_2[/tex] lúc va chạm là
[tex]v_2=\sqrt{2as}=\dfrac{400}{3} m/s[/tex]
Vì đây là va chạm mềm nên vận tốc tức thời của hệ vật
[tex]v_2=\frac{m_2v_2}{m_1+m_2}=100cm/s[/tex]
Lúc va chạm VTCB của lò xo thay đổi 1 đoạn bằng: [tex]x=\Delta l_2=\frac{m_2gsin\alpha}{k}=15 cm[/tex]
Biện độ của hệ là :[tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega^2}}=25cm[/tex]
Độ giãn lúc sau của hệ [tex]x=\Delta l=\frac{(m_1+m_2)gsin\alpha}{k}=0,2m[/tex]
[tex]F_{max}=k(\Deltal+A)=4,5N [/tex]
[tex]F_{min}=0[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Vài bài cơ và sóng cơ khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:03:56 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
mình nói thêm là phải chọn chiều dương có phương dọc theo mp nghiêng và có chiều từ trên xuống thì ta mới có công thức [tex]F_{dh}=-k(\Delta l + x )[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài cơ và sóng cơ khó
Gửi bởi: themen_duc9x trong 09:33:13 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
bài 1:
[tex]\lambda = 6cm[/tex]
ta có [tex]MB=\frac{\lambda}{4} = 1,5[/tex]
tại M là 1 điểm cực đại => B là 1 điểm cực tiểu => B dao động với biên độ bằng 0 => vận tốc của B bằng 0