Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:13:51 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15851Tiêu đề: bài tập về sóng rất khó
Gửi bởi: moths trong 08:13:51 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
mong thầy giải giúp
Câu 25 tại gốc O của hệ trục tọa độ xOy trên mặt nước là nguồn sóng nước .M và N là hai điểm cố định trên trục Ox có tọa độ tương ứng là 9cm,16cm.Dịch chuyển một nguồn sóng O’ (giống nguồn O) trên trục Oy thì thấy góc MON có giá trị lớn nhất cũng là lúc M và N là hai điểm dao động với biên độ cực đại liền kề.Số điểm dao động với biên độ cực đại có trong khoảng OO’ là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng rất khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:41:56 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
[tex]tan(MO'N)= tan(NO'O - MO'O ) = \frac{tanNO'O - tanMO'O}{1+ tan(NO'O).tan(MO'O)}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{\frac{16}{d}-\frac{9}{d}}{1+\frac{9.16}{d^{2}}} =\frac{7d}{d^{2}+144}[/tex]
theo bđt Cauchy thì tan(MO'N) max <=> d=12
vậy khoảng cách 2 nguồn là 12
=> khoảng cách từ O' đến M và N lần lượt là 15 và 20
M và N là 2 cực đại liền kề nên tại M là k thì tại N là k + 1
 áp dụng phương trình d2 - d1 = k[tex]\lambda[/tex]  tại M và N sẽ suy ra bước sóng là 2
vậy trong khoảng OO' có 11 cực đại ( trong khoảng nên ko tính 2 đầu)Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng rất khó
Gửi bởi: moths trong 10:54:19 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
bạn vẽ hình ra được không,m không hiểu lắm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng rất khó
Gửi bởi: tsag trong 10:59:29 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Đây là câu đề DHV lần 2 , bạn xem câu 5
http://thuvienvatly.com/download/33788


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng rất khó
Gửi bởi: moths trong 07:52:16 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
tìm ra rồi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng rất khó
Gửi bởi: moths trong 08:20:21 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
xem xong loạn luôn
[tex]\varphi _{1}=OO'N, \varphi _{2}=OO'M, \Rightarrow y=tan(\varphi _{2}-\varphi _{1})[/tex]
ai giải thích giúp với


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng rất khó
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 09:27:43 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
xem xong loạn luôn
[tex]\varphi _{1}=OO'N, \varphi _{2}=OO'M, \Rightarrow y=tan(\varphi _{2}-\varphi _{1})[/tex]
ai giải thích giúp với
đặt: [tex]\varphi =NO'M[/tex]
góc O'MO là góc ngoài tam giác O'MN nên ta có
[tex]\varphi =\varphi 2-\varphi 1\rightarrow tan\varphi =tan(\varphi 2-\varphi 1)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng rất khó
Gửi bởi: moths trong 09:42:32 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
xem xong loạn luôn
[tex]\varphi _{1}=OO'N, \varphi _{2}=OO'M, \Rightarrow y=tan(\varphi _{2}-\varphi _{1})[/tex]
ai giải thích giúp với
đặt: [tex]\varphi =NO'M[/tex]
góc O'MO là góc ngoài tam giác O'MN nên ta có
[tex]\varphi =\varphi 2-\varphi 1\rightarrow tan\varphi =tan(\varphi 2-\varphi 1)[/tex]


vấn đề là người ta đặt [tex]\varphi _{2}=OO'M[/tex] bạn ạ