Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 07:27:39 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15849Tiêu đề: Bài điện khó
Gửi bởi: tsag trong 07:27:39 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
23/57.Điện năng được truyền tải từ máy tăng áp đặt tai A tới máy hạ áp đặt tại B bằng dây đồng tiết diện tròn đường kính 1cm vơi tổng chièu dài 200km.Cường độ dòng điện trên dây tải là 50A , các công suất hao phi trên đường dây tải bằng 5% công suất tieu thu tại B.Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp, coi hệ số công suất của cả mach sơ cấp và thứ cấp đều bằng 1,điên trở suát của đồng là 1,6.10^-8.Điện áp hiệu dụng ở máy thứ cấp của máy tăng áp đặt tại A là
A.43kV
B.42kV
C.40kV
D.20kV


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện khó
Gửi bởi: photon01 trong 09:52:10 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
23/57.Điện năng được truyền tải từ máy tăng áp đặt tai A tới máy hạ áp đặt tại B bằng dây đồng tiết diện tròn đường kính 1cm vơi tổng chièu dài 200km.Cường độ dòng điện trên dây tải là 50A , các công suất hao phi trên đường dây tải bằng 5% công suất tieu thu tại B.Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp, coi hệ số công suất của cả mach sơ cấp và thứ cấp đều bằng 1,điên trở suát của đồng là 1,6.10^-8.Điện áp hiệu dụng ở máy thứ cấp của máy tăng áp đặt tại A là
A.43kV
B.42kV
C.40kV
D.20kV
Điện trở trên đường dây tải điện được tính theo công thức:[tex]R=\rho \frac{l}{S}=1,6.10^{-8}.\frac{200000}{\pi \frac{0,01^{2}}{4}}=40,7\Omega[/tex]
Công suất hao phí trên đường dây tải điện là:[tex]\Delta P=r.I^{2}=40,7.50^{2}=101750W[/tex]
Công suất tại nơi tiêu thụ là:[tex]\frac{\Delta P}{P_{ci}}=0,05\rightarrow P_{ci}=\frac{101750}{0,05}=2035000W[/tex]
Công suất truyền đi tư A là:[tex]P=P_{ci}+\Delta P=2136750W[/tex]
Áp dụng công thức tính công suất hao phí:[tex]\Delta P=r\frac{P^{2}}{U^{2}}\rightarrow U=\sqrt{\frac{r}{\Delta P}}.P=42735V=42,735kV[/tex]