Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 06:50:13 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15846Tiêu đề: Bài mạch dao động
Gửi bởi: tsag trong 06:50:13 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
24/91.Mạch dao động gồm cuộn cảm thuầm có độ tự cảm 2,5(mH) và bộ tụ điện phẳng không khí gồm 19 tấm kim loại đặt song song đan xen nhau.Diện tích đồi diện giữa hai tấm 3,14 (cm^2) và khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là 1mm.Lấy c= 3.10^8(m/s).Bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch có giá trị
A.37m
B.64m
C.942m
C.52m


Tiêu đề: Trả lời: Bài mạch dao động
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:25:12 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
24/91.Mạch dao động gồm cuộn cảm thuầm có độ tự cảm 2,5(mH) và bộ tụ điện phẳng không khí gồm 19 tấm kim loại đặt song song đan xen nhau.Diện tích đồi diện giữa hai tấm 3,14 (cm^2) và khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là 1mm.Lấy c= 3.10^8(m/s).Bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch có giá trị
A.37m
B.64m
C.942m
C.52m
[tex]\lambda =2\pi c\sqrt{LC}[/tex]
" bộ tụ điện phẳng không khí gồm 19 tấm kim loại đặt song song đan xen nhau " nên ta coi như tụ gồm 18 tụ giống hệt nhau mắc nối tiếp [tex]C_{bo}=\frac{C}{18}[/tex]
điện dung của mỗi tụ tính theo công thức : [tex]C=\frac{\varepsilon _0S}{d}[/tex]
( [tex]\varepsilon _0[/tex] là hằng số lấy trong máy tính ) .
suy ra [tex]\lambda[/tex]