Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 06:43:00 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15845Tiêu đề: Bài dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 06:43:00 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
15/107 Một CLLX đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k=400N/m, vật nhỏ M=4kg.Vật M đang dao động ở vị trí cân bằng thì vật nhỏ m=1kg chuyển động với vận tốc v=2m/s đến va chạm mềm vào nó theo xu hướng làm cho lò xo nén. Độ dãn cực đại của lò xo là
A.2,85cm
B.4cm
C.5cm
D.6cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:20:24 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
15/107 Một CLLX đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k=400N/m, vật nhỏ M=4kg.Vật M đang dao động ở vị trí cân bằng thì vật nhỏ m=1kg chuyển động với vận tốc v=2m/s đến va chạm mềm vào nó theo xu hướng làm cho lò xo nén. Độ dãn cực đại của lò xo là
A.2,85cm
B.4cm
C.5cm
D.6cm
Va chạm tại VTCB là va chạm mềm nên có :[tex]mv=(m+M)v' \Rightarrow v'= 0,4 m/s[/tex]
m Tách M khi M & m đi qa VTCB. Tại đó vật có vận tốc là v'
sau đó m chuyển động thẳng đều còn M tiếp tục dđ đh với [tex]\omega =\sqrt{\frac{K}{M}}=10[/tex]
Biên độ dao động của M chính là độ dãn cực đại của lò xo [tex]A=\frac{v'}{\omega }=0,04 m=4cm[/tex]