Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 03:24:16 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15840Tiêu đề: Một số câu lý thuyết của trường ĐHKH Huế
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 03:24:16 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Câu 43: Cho các phát biểu sau:
1. Chất A có công thức C2H2O3 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì 1 mol A tạo được tối đa 2 mol Ag.
2. Khi đun 1 dẫn xuất halogen bất kì với KOH/ancol thì số đồng phân anken thu được tối đa là 4.
3. Một este no mạch hở có n nguyên tử cacbon thì số liên kết cộng hóa trị trong hợp chất là 3n+2.
4. Các polime khi đun thì nóng chảy, để nguội đóng rắn lại gọi là chất nhiệt rắn.
5. Các peptit thường là các chất lỏng có nhiệt độ sôi cao.
6. Trong các axit cacboxylic thì HCOOH có tính axit mạnh nhất.
Số phát biểu sai là:
A. 5   B. 3   C. 6   D. 4

Câu 46: X, Y, Z, T là các chất béo chỉ chứa một hoặc 2 gốc axit: axit panmitic và axit oleic theo thứ tự phân tử khối tăng dần. Nhiệt độ nóng chảy của các chất béo tăng dần theo thứ tự
A. Z < T < X < Y   B. Y < T < Z < X   C. T < Z < Y < X   D. X < Y < Z < T

Câu 50: Thực hiện các thí nghiệm sau:
1. Cho Mg tác dụng với khí SO2 nung nóng.           2. Sục khí H2S vào dung dịch nước clo.
3.  Sục khí SO2 vào dung dịch nước brom.              4. Nhiệt phân hoàn toàn muối Sn(NO3)2.
5. Thổi oxi đi qua than đốt nóng đỏ.                        6. Sục khí H2S vào dung dịch KMnO4.  
7. Sục khí clo vào dung dịch NaBr.                         8. Nhiệt phân KClO3 ( xt: MnO2 ).
   Số thí nghiệm mà sản phẩm cuối cùng luôn có đơn chất là:
A. 1   B. 3   C. 2   D. 4

Câu 56: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Trong dãy HF, HCl, HBr, HI, tính axit và nhiệt độ sôi của các chất tăng dần.
B. Theo thứ tự HClO, HClO2, HClO3, HClO4, tính axit tăng dần, đồng thời tính oxi hóa giảm dần.
C. Trong công nghiệp, để thu được H2SO4, người ta dùng nước hấp thụ SO3.
D. Các hợp chất H2S, SO2, SO3 đều là các chất khí ở điều kiện thường.

Câu 58: Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch natri isopropylat trong nước có thể làm quì tím hóa xanh.
(b) Dung dịch axit axetic có thể hòa tan được CuO tạo thành dung dịch có màu xanh.
(c) Oxi hóa ancol bậc hai bằng CuO (to) thu được xeton.
(d) Naphtalen tham gia phản ứng thế brom khó hơn so với benzen.
(e) Phản ứng cộng  H2O từ etilen dùng để điều chế ancol etylic trong công nghiệp.
(g) Benzen có thể tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng clo.
 Số phát biểu đúng là
A. 4.   B. 6.   C. 5.   D. 3


Đề này lý thuyết khó ghê, mong các bạn giúp mình, giải chi tiết dùm mình nha


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lý thuyết của trường ĐHKH Huế
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:01:33 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
 câu 58 : (ý d là bỏ ah ?) câu đúng là a, b, c
câu 56 B
câu 50 câu đúng là 1,4,7,8
theo t là vậy không biết đúng ko