Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 09:17:17 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15836Tiêu đề: Một câu ăn mòn điện hóa thắc mắc
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:17:17 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
Câu 13: Cho 1 thanh sắt (dư) lần lượt vào các dung dịch: CuCl2, HCl, FeCl3, ZnSO4. Số dung dịch xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa là:
A. 3   B. 2   C. 4   D. 1


Theo mình thì chỉ có chất CuCl2 thôi, nhưng đáp án là A, mình nghĩ là sai đề, nhưng không tự tin lắm post lên lỡ sai gì mắc công = ='. mn giúp mình nha


Tiêu đề: Trả lời: Một câu ăn mòn điện hóa thắc mắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:48:29 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
điều kiện để ăn mòn điện hóa là có 2 kl hoạt động khác nhau và dung dịch
CuCl2 thỏa mãn vì có Cu và Fe
tương tự với ZnSO4 được
FeCl3 không thỏa mãn vì chỉ có 1 kim loại Fe
HCl k được
Nếu t nhớ k nhầm đã từng đọc câu này có thể bạn đánh thiếu phải là HCl và cái j nữa
lúc đó đáp án mới là 3 k thì chỉ 2 thôi


Tiêu đề: Trả lời: Một câu ăn mòn điện hóa thắc mắc
Gửi bởi: dangminh trong 09:58:43 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2013
Theo lý thuyết Hóa học lớp 12 thì chỉ có CuCl2 mới xảy ra ăn mòn điện hóa, nhưng trong thực tê thì không có sắt nguyên chất mà nó chỉ tồn tại ở dạng thép (hợp chất gồm Fe, C, S, P.....) và trong nội phân tử của nó tồn tại hai pha riêng biệt Fe và FeC3, do đó cả 4 trường hợp đều xảy ra ăn mòn điện hóa.