Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 10:59:34 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15832Tiêu đề: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: dieplyrc trong 10:59:34 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
1.trong giờ thực hành,hsinh mắc nối tiếp 1 quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc 2 đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V.Biết quạt cos giá trị định mức 220V-88W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở 2 đầu quạt và cường độ đòn điện qua nó la [tex]\varphi[/tex] ,với cos[tex]\varphi[/tex] =0,8.Dể quạt chạy đúng công suát định mức thì R =?
a.180     b.354      c,361    d.267

2.Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện biến đổi có điện dung C thay đổi được. Hiệu điện thế xoay chiếu ở hai đầu mạch ổn định và có biểu thức: u = U0cos(wt + [tex]\prod{}[/tex]/4)(V). Khi C = C1 độ đòng điện qua mạch là: i = I0cos(wt) (A) và công suất tiêu thụ trên mạch là P1. Khi C = C2 thì công suất mạch cực đại P2 = 100W. Tính P1.
A: P1 = 200W      B: P1 = 50[tex]\sqrt{2}[/tex]W              C: P1 = 50W                          D:    P1 = 25W.Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:16:03 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
câu 2:
ban đầu độ lệch pha là pi/4, hê số công suất là 1/can2, công suất là [tex]P=\frac{U^{2}cos\frac{\Pi}{4}^{2}}{R}[/tex]
lúc sau công suất cực đại là công hương, [tex]P_{max}=\frac{U^{2}}{R}[/tex]
lập tỉ lệ => P1=50W


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:44:04 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2013
1.trong giờ thực hành,hsinh mắc nối tiếp 1 quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc 2 đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V.Biết quạt cos giá trị định mức 220V-88W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở 2 đầu quạt và cường độ đòn điện qua nó la [tex]\varphi[/tex] ,với cos[tex]\varphi[/tex] =0,8.Dể quạt chạy đúng công suát định mức thì R =?
a.180     b.354      c,361    d.267

Để quạt chạy đúng công suát định mức ta có : [tex]U_{q} = 220V[/tex] ; theo gt : U = 380 V

Vẽ vecto quay : uR cùng pha với i ; uq lệch pha [tex]\varphi[/tex] so với i

Định lí hàm cos cho ta : [tex]U^{2} = U_{q}^{2} + U_{R}^{2} + 2U_{q} U_{R}cos\varphi[/tex]

Thay số và giải phương trình bậc hai theo [tex]U_{R}[/tex] suy ra R