Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 10:46:04 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15831Tiêu đề: Bài cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 10:46:04 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
Một CLLX k=50N/m, vật nhỏ m=1kg đang dao động theo phương ngang.Đặt nhẹ lên vật m vật nhỏ có khối lượng denta m=0,25 kg sao cho mặt tiếp xúc giữa chúng là mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát trượt =0,2 thì m dao động điều hòa với biên độ A=5cm. Lấy g=10m/s^2. Khi hệ cách vị trí cân bằng 4cm, độ lớn lực ma sát tác dụng lên denta m bằng?
A.0,3N
B.0,4N
C.0,5N
D.0,25N


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:09:58 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
áp dụng định luật 2 newton theo phương ngang cho delta m ta có [tex]F_{ms}=\Delta ma[/tex]
mà lúc đó delta m ko trượt trên m nên gia tốc của delta m bằng gia tốc dao động của hệ tại li độ đang xét
vậy bài này bạn chỉ cần tính gia tốc của hệ rồi nhân với delta m sẽ ra độ lớn lực ma sát nghỉ


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 11:22:14 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Bạn giải chi tiết dùm mình đi, minh không tính gia tốc hệ được...cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ khó
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:27:10 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
[tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m_{1}+m_{2}}} = 2\sqrt{10}[/tex]
độ lớn gia tốc tại li độ 4 cm là [tex]a=\omega ^{2}.x= 4.10.0,04=1,6[/tex]
=> [tex]F_{ms}=0,25.0,16=0,4 N[/tex]