Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 08:26:46 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15826Tiêu đề: bài tập hat nhân cần giải đáp!
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 08:26:46 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải đáp bài tập:
Sau một năm lượng hạt nhân ban đầu giảm 3 lần.Nó sẽ giảm bao nhieu lần sau 2 năm? Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hat nhân cần giải đáp!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:38:50 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải đáp bài tập:
Sau một năm lượng hạt nhân ban đầu giảm 3 lần.Nó sẽ giảm bao nhieu lần sau 2 năm? Cảm ơn
HD:
+ Sau t = 1 năm: [tex]m=\frac{m_{0}}{3}\Leftrightarrow m_{0}.2^{-t/T}=\frac{m_{0}}{3}\Rightarrow 2^{-1/T}=\frac{1}{3}[/tex]
+ Sau t = 2 năm: [tex]m=m_{0}.2^{-t/T}=m_{0}.2^{-2/T}=m_{0}.\left(2^{-1/T} \right)^{2}=\frac{m_{0}}{9}[/tex]