Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 04:52:07 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15819Tiêu đề: lý thuyết ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 04:52:07 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
câu 1: một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ
A. cao hơn nhiệt độ môi trường
B. trên [tex]0^{o}C[/tex]
C. trên [tex]100^{o}C[/tex]
D. trên [tex]0^{o}K[/tex]
em nghĩ nhiệt độ nào nó cũng phát tia hồng ngoại được chứ

câu 2: phát biểu nào sau đây nói về tia tử ngoại là không đúng?
A. tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ với bước sóng ngắn hơn của ánh sáng tím
B. bức xạ tử ngoại nằm giữa dải tím của ánh sáng nhìn thấy và tia X của thang sóng điện  từ
C. tia tử ngoại rất nguy hiểm cho sức khỏe, nên cần có các biện pháp phòng tránh
D. các vật nung nóng trên [tex]3000^{o}C[/tex] phát ra tia tử ngoại rất mạnh

câu 3: để xác định cường độ, liều lượng tia X ta sử dụng tính chất nào của nó?
A. Ion hóa không khí
B. Khả năng đâm xuyên
C. Gây hiện tượng quang điện
D. Khả năng hủy diệt tế bào

em cảm ơn nhiều ạTiêu đề: Trả lời: lý thuyết ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:48:43 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Câu 2
theo t thấy thì A,B,C đều chắc chắn đúng ( có trong SGK)
câu A ở phần bản chất
câu B ở phần tính chất
câu C ở phần tính chất ( hủy diệt tế bào )
còn D chưa chắc chắn
trên 2000 độ là đã phát tia tử ngoại
3000 độ chỉ là ví dụ về hồ quang điện chứ sách k nói như câu D
chọn D


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:55:45 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
câu 3
A. sgk :" đo mức độ ion hóa của không khí có thể suy ra được liều lượng tia X"
B . sai vì khả năng đâm xuyên phụ thuộc bước sóng
C. hiện tượng quang điện:bước sóng
P/S: cứ bám theo SGK , câu A sgk có nói đến thì chọnTiêu đề: Trả lời: lý thuyết ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:00:47 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Câu 1:
đáp án D
A. sai : đây là điều kiện để phát hiện ra chứ mọi vật hơn 0 độ k là phát ra rồi
B, C sai
giống như tìm nghiệm bpt thì B, C đã để xót nghiệm
1 vật ở đây có thể <0 độ C vẫn phát tia hồng ngoại => B, C sai


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 06:54:48 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Câu 1:
đáp án D
A. sai : đây là điều kiện để phát hiện ra chứ mọi vật hơn 0 độ k là phát ra rồi
B, C sai
giống như tìm nghiệm bpt thì B, C đã để xót nghiệm
1 vật ở đây có thể <0 độ C vẫn phát tia hồng ngoại => B, C sai
chon A.dang ol bang dien thoai nen k  viet nhiu dk.hjhj

Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:18:33 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Câu 1:
đáp án D
A. sai : đây là điều kiện để phát hiện ra chứ mọi vật hơn 0 độ k là phát ra rồi
B, C sai
giống như tìm nghiệm bpt thì B, C đã để xót nghiệm
1 vật ở đây có thể <0 độ C vẫn phát tia hồng ngoại => B, C sai
chon A.dang ol bang dien thoai nen k  viet nhiu dk.hjhj

sao có thể là A được nhỉ
P/S: câu 2 và 3 thì sao?


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 07:47:56 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
bây h mình mới nhớ nhiệt độ thấp nhất là [tex]0^{o}K[/tex]  8-x 8-x 8-x 8-x