Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hainam23 trong 11:58:48 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15814Tiêu đề: Bài vật lý hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 11:58:48 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
 Em có bài này k biêt cách làm các thầy giúp em với

      Hạt nhân 210Po đứng yên phóng xạ một hạt [tex]\alpha[/tex] , biến đổi thành 206Pb có kèm theo một photon , biết năng lượng tỏa ra từ phản ứng là 6,42735 MeV , động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là 6,18MeV , tần số của bức xạ phát ra là 3,07417.[tex]10^{19}[/tex] Hz , cho khối lượng [tex]m_{Pb}= 209,9828u[/tex] ; [tex]m_{\alpha }[/tex] =4,0015u . Khối lượng hạt nhân 206Pb lúc vừa sinh ra là bao nhiêu
                     
                 


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:13:46 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Cho Pb tính Pb làm gì nhỉ ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 12:21:51 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Em có bài này k biêt cách làm các thầy giúp em với

      Hạt nhân 210Po đứng yên phóng xạ một hạt [tex]\alpha[/tex] , biến đổi thành 206Pb có kèm theo một photon , biết năng lượng tỏa ra từ phản ứng là 6,42735 MeV , động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là 6,18MeV , tần số của bức xạ phát ra là 3,07417.[tex]10^{19}[/tex] Hz , cho khối lượng [tex]m_{Pb}= 209,9828u[/tex] ; [tex]m_{\alpha }[/tex] =4,0015u . Khối lượng hạt nhân 206Pb lúc vừa sinh ra là bao nhiêu
                     

Hỳ nhầm lẫn quá, đó là [tex]m_{Po} = 209,9828u[/tex] , giải giúp mình với . Cám ơn nhiều hehe

                 Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:29:09 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
bảo toàn năng lượng thôi bạn
[tex](m_{Po} - m_{Pb} - m_{\alpha } ) . c^2 = \Delta E + W_{\alpha } + hf[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 01:03:54 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
bảo toàn năng lượng thôi bạn
[tex](m_{Po} - m_{Pb} - m_{\alpha } ) . c^2 = \Delta E + W_{\alpha } + hf[/tex]

Bạn giải thích giúp mình bằng lời nói cái bảo toàn năng lượng ở trên được không , mình không hiểu lắm


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 03:12:43 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Đề cho sao thì viết phương trình ra bạn sẽ thấy thôi , chứ mình cũng k biết nói sao nữa .
   Theo định luật bảo toàn năng lượng
m(Po ).c^2 = m(Pb)c^2 + m(He)c^2 + Q + hf + W(He)


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 03:43:00 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Đề cho sao thì viết phương trình ra bạn sẽ thấy thôi , chứ mình cũng k biết nói sao nữa .
   Theo định luật bảo toàn năng lượng
m(Po ).c^2 = m(Pb)c^2 [tex]\Delta _{E}= K_{\alpha }+ K_{Pb} + hf[/tex]
 m(He)c^2 + Q + hf + W(He)
Q chính là năng lượng tỏa ra từ phản ứng à bạn
Sao ở đây k có [tex]W_{Pb}[/tex] mà chỉ có [tex]W_{\alpha }[/tex] vậy bạn
Mới đầu mình làm thì viết [tex]\Delta _{E}= K_{\alpha }+ K_{Pb} + hf[/tex] trong đó [tex]\Delta _{E}= m_{Po} - m_{Pb} - m_{\alpha }[/tex] . Đấy mình làm như thế và không ra được gì . Bạn xem giúp mình là nhầm lẫn chỗ nào