Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:21:59 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15813Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:21:59 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em bài này ạ:
Bắn 1 hạt photôn vào hạt nhân [tex]_{3} ^{7}Li[/tex] đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt giống nhau có cùng vận tốc và hợp với phương chuyển động của photôn góc 60[tex]^{0}[/tex]. Khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối. Tỉ số độ lớn vận tốc của hạt photôn và cảu hạt nhân X là
A. 2
B. 4
C. 0,5
D. 0,25Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: lina trong 09:05:24 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em bài này ạ:
Bắn 1 hạt photôn vào hạt nhân [tex]_{3} ^{7}Li[/tex] đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt giống nhau có cùng vận tốc và hợp với phương chuyển động của photôn góc 60[tex]^{0}[/tex]. Khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối. Tỉ số độ lớn vận tốc của hạt photôn và cảu hạt nhân X là
A. 2
B. 4
C. 0,5
D. 0,25 bảo toàn động lượng hạt photpn bắn vào X sinh 2 hạt He bay về hai phía so với hạt phôtn và hợp vơi nhau góc 120

đáp án B 4


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:19:17 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em bài này ạ:
Bắn 1 hạt photôn vào hạt nhân [tex]_{3} ^{7}Li[/tex] đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt giống nhau có cùng vận tốc và hợp với phương chuyển động của photôn góc 60[tex]^{0}[/tex]. Khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối. Tỉ số độ lớn vận tốc của hạt photôn và cảu hạt nhân X là
A. 2
B. 4
C. 0,5
D. 0,25


Chúng tôi nghĩ phải là hạt proton chứ?

Khi bắn proton vào Li thì sinh ra hai hạt giống nhau, đó là hạt alpha.

Định luật bảo toàn động lượng: [tex]\vec{p}_{H} = \vec{p}_{\alpha } + \vec{p}_{\alpha }[/tex]

Chiếu lên phương chuyển động của proton:

[tex]p_{H}= 2p_{\alpha }.cos60^{0}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow p^{2}_{H}= \left< 2p_{\alpha }.cos60^{0}\right>^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2m_{H}K_{H}= 2m_{\alpha }K_{\alpha }.4cos^{2}60^{0}[/tex]

Còn lại em tự tính nghen.


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 09:38:29 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em bài này ạ:
Bắn 1 hạt photôn vào hạt nhân [tex]_{3} ^{7}Li[/tex] đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt giống nhau có cùng vận tốc và hợp với phương chuyển động của photôn góc 60[tex]^{0}[/tex]. Khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối. Tỉ số độ lớn vận tốc của hạt photôn và cảu hạt nhân X là
A. 2
B. 4
C. 0,5
D. 0,25


Chúng tôi nghĩ phải là hạt proton chứ?

Khi bắn proton vào Li thì sinh ra hai hạt giống nhau, đó là hạt alpha.

Định luật bảo toàn động lượng: [tex]\vec{p}_{H} = \vec{p}_{\alpha } + \vec{p}_{\alpha }[/tex]

Chiếu lên phương chuyển động của proton:

[tex]p_{H}= 2p_{\alpha }.cos60^{0}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow p^{2}_{H}= \left< 2p_{\alpha }.cos60^{0}\right>^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2m_{H}K_{H}= 2m_{\alpha }K_{\alpha }.4cos^{2}60^{0}[/tex]

Còn lại em tự tính nghen.
từ hình vẽ của thầy Quang ta có( 2 tam giác ở hình là tam giác đều)
nên [tex]P_{H}=P\alpha \rightarrow m_{H}.v=m_{\alpha }v'\rightarrow \frac{v}{v'}=4[/tex]