Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 09:49:44 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15804Tiêu đề: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: superburglar trong 09:49:44 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô giải thích ró ràng cho em với ạ
Câu 1 : phat biểu nào sau là sai khi nói về sóng dừng.
A. Khoảng thời gian gữa hai lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp bằng nửa chu kỳ sóng.
B. Mọi điểm trong khoảng giữa hai nút liên tiếp luôn dao động cùng pha.
C. Nút sóng là điểm mà tại đó sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.
D. Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới.
PS:thầy cô giải thích rõ cho em câu C,D
Câu 2
Tia X khác bức xạ hồng ngoại ở chỗ
   A. nó xuyên qua được vật rắn.                 
   B. nó bị nước và thủy tinh hấp thụ.
   C. nó không phải là sóng điện từ.     
   D. nó được hình thành không do sự chuyển mức năng lượng của electron.
Thầy cô giải thích cho em câu A ạ :D
Em xin cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:07:45 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô giải thích ró ràng cho em với ạ
Câu 1 : phat biểu nào sau là sai khi nói về sóng dừng.
A. Khoảng thời gian gữa hai lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp bằng nửa chu kỳ sóng.
B. Mọi điểm trong khoảng giữa hai nút liên tiếp luôn dao động cùng pha.
C. Nút sóng là điểm mà tại đó sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.
D. Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới.
PS:thầy cô giải thích rõ cho em câu C,D
+ Nút có biên độ bằng 0 (Cực tiểu)==> do sóng tới và phản xạ tại điệm đó ngược pha ==> a=0
+ Vật cản cố định ==> coi vật này là nút ==> ý trên


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: superburglar trong 10:13:29 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô giải thích ró ràng cho em với ạ
Câu 1 : phat biểu nào sau là sai khi nói về sóng dừng.
A. Khoảng thời gian gữa hai lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp bằng nửa chu kỳ sóng.
B. Mọi điểm trong khoảng giữa hai nút liên tiếp luôn dao động cùng pha.
C. Nút sóng là điểm mà tại đó sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.
D. Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới.
PS:thầy cô giải thích rõ cho em câu C,D
+ Nút có biên độ bằng 0 (Cực tiểu)==> do sóng tới và phản xạ tại điệm đó ngược pha ==> a=0
+ Vật cản cố định ==> coi vật này là nút ==> ý trên
thầy ơi.bài này đáp án D ak


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: photon01 trong 10:13:57 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013

Câu 2
Tia X khác bức xạ hồng ngoại ở chỗ
   A. nó xuyên qua được vật rắn.                 
   B. nó bị nước và thủy tinh hấp thụ.
   C. nó không phải là sóng điện từ.     
   D. nó được hình thành không do sự chuyển mức năng lượng của electron.
Thầy cô giải thích cho em câu A ạ :D
Em xin cảm ơn !
Em xem lại tính chất của tia X sẽ rõ. Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh. Nó có khả năng xuyên qua gỗ, vải, giấy và da thịt người. Có thể xuyên qua cả tấm nhôm.
Còn tia Hồng Ngoại năng lượng thấp không có khả năng đâm xuyên


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: superburglar trong 10:17:48 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013

Câu 2
Tia X khác bức xạ hồng ngoại ở chỗ
   A. nó xuyên qua được vật rắn.                 
   B. nó bị nước và thủy tinh hấp thụ.
   C. nó không phải là sóng điện từ.     
   D. nó được hình thành không do sự chuyển mức năng lượng của electron.
Thầy cô giải thích cho em câu A ạ :D
Em xin cảm ơn !
Đáp án câu này lại là D thầy ạ
Em xem lại tính chất của tia X sẽ rõ. Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh. Nó có khả năng xuyên qua gỗ, vải, giấy và da thịt người. Có thể xuyên qua cả tấm nhôm.
Còn tia Hồng Ngoại năng lượng thấp không có khả năng đâm xuyênTiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: photon01 trong 10:19:54 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô giải thích ró ràng cho em với ạ
Câu 1 : phat biểu nào sau là sai khi nói về sóng dừng.
A. Khoảng thời gian gữa hai lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp bằng nửa chu kỳ sóng.
B. Mọi điểm trong khoảng giữa hai nút liên tiếp luôn dao động cùng pha.
C. Nút sóng là điểm mà tại đó sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.
D. Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới.
PS:thầy cô giải thích rõ cho em câu C,D
Đáp án câu này là D. Theo định nghĩa của sóng phản xạ trên vật cản cố định luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ
Câu C thì em chỉ cần chú ý là: Sóng dừng cũng là trường hợp riêng của giao thoa sóng cơ. Tại bụng sóng là cực đại thì đó là kết quả giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ tại đó hai sóng cùng pha nên tăng cường lẫn nhau. Tại nút sóng thì hai sóng đó ngược pha nhau nên triệt tiêu nhau.


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:22:07 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
+ Nút có biên độ bằng 0 (Cực tiểu)==> do sóng tới và phản xạ tại điệm đó ngược pha ==> a=0
+ Vật cản cố định ==> coi vật này là nút ==> ý trên
thầy ơi.bài này đáp án D ak
Phải nói sóng phản xạ và sóng tới tại điểm cố định ngược pha mới đúng


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: photon01 trong 10:22:48 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013

Câu 2
Tia X khác bức xạ hồng ngoại ở chỗ
   A. nó xuyên qua được vật rắn.                 
   B. nó bị nước và thủy tinh hấp thụ.
   C. nó không phải là sóng điện từ.     
   D. nó được hình thành không do sự chuyển mức năng lượng của electron.
Thầy cô giải thích cho em câu A ạ :D
Em xin cảm ơn !
Đáp án câu này lại là D thầy ạ
Em xem lại tính chất của tia X sẽ rõ. Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh. Nó có khả năng xuyên qua gỗ, vải, giấy và da thịt người. Có thể xuyên qua cả tấm nhôm.
Còn tia Hồng Ngoại năng lượng thấp không có khả năng đâm xuyên

Tất nhiên là đáp D rồi vì tia X được hình thành do những tia Catốt có năng lượng cao chiếu vào kim loại. Em chỉ nhờ thầy giải thích câu A màTiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết sóng dừng,tia X
Gửi bởi: superburglar trong 11:04:52 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013

Câu 2
Tia X khác bức xạ hồng ngoại ở chỗ
   A. nó xuyên qua được vật rắn.                 
   B. nó bị nước và thủy tinh hấp thụ.
   C. nó không phải là sóng điện từ.     
   D. nó được hình thành không do sự chuyển mức năng lượng của electron.
Thầy cô giải thích cho em câu A ạ :D
Em xin cảm ơn !
Em xem lại tính chất của tia X sẽ rõ. Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh. Nó có khả năng xuyên qua gỗ, vải, giấy và da thịt người. Có thể xuyên qua cả tấm nhôm.
Còn tia Hồng Ngoại năng lượng thấp không có khả năng đâm xuyên

Thầy ơi,đây hỏi là sự khác nhau mà.nếu vậy thì câu A cũng đúng ạ