Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:51:38 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15802Tiêu đề: Hình trụ.
Gửi bởi: tsag trong 08:51:38 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Cho hình trụ với đáy là hai đường tròn là [tex](O,\,R)[/tex] và [tex](O',\,R)[/tex]. Chiều cao [tex]OO'=2\dfrac{R}{3}[/tex] và đường sinh [tex]AB.[/tex] Tính thể tích khối tứ diện đều [tex]ABCD[/tex] biết rằng [tex]C,\,D[/tex] thuộc mặt trụ.
Nhờ mọi người giải giúp. Mong mọi người giải thật chi tiết dùm em, em cám ơn ạ.