Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 08:09:24 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15801Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 08:09:24 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô giúp em
Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(100\Pi t)(V)[/tex] vào 2 đầu mạch gồm điện trở thuần R = 100 [tex]\Omega[/tex] nối tiếp với cuộn cảm thuần [tex]ZL=200\Omega[/tex] và tụ [tex]ZC=100\Omega[/tex]. Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm bằng 200V và đang giảm thì cường độ dòng điện tức thời bằng
A. [tex]\sqrt{3}[/tex] A`.   B. [tex]\sqrt{2}[/tex] A`.   C. 1A`.   D. 2A`.
PS:Bài này em ra đáp án A (tính uR==>i=..) nhưng đáp án là D ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: AmiAiko trong 08:23:37 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Tui tính cả hai cách vẫn ra đáp án A @_@


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: ngochocly trong 08:55:54 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô giúp em
Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(100\Pi t)(V)[/tex] vào 2 đầu mạch gồm điện trở thuần R = 100 [tex]\Omega[/tex] nối tiếp với cuộn cảm thuần [tex]ZL=200\Omega[/tex] và tụ [tex]ZC=100\Omega[/tex]. Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm bằng 200V và đang giảm thì cường độ dòng điện tức thời bằng
A. [tex]\sqrt{3}[/tex] A`.   B. [tex]\sqrt{2}[/tex] A`.   C. 1A`.   D. 2A`.
PS:Bài này em ra đáp án A (tính uR==>i=..) nhưng đáp án là D ạ

UoL=400
Io=2
Vẽ hình tròn ra thì i=căn3


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:14:59 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Tui tính cả hai cách vẫn ra đáp án A @_@
Me too!! nhưng Đáp án là D mtt-)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: ngochocly trong 09:17:53 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Tui tính cả hai cách vẫn ra đáp án A @_@
Me too!! nhưng Đáp án là D mtt-)
hehe.. thì là đáp án sai. :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 09:37:41 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô giúp em
Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(100\Pi t)(V)[/tex] vào 2 đầu mạch gồm điện trở thuần R = 100 [tex]\Omega[/tex] nối tiếp với cuộn cảm thuần [tex]ZL=200\Omega[/tex] và tụ [tex]ZC=100\Omega[/tex]. Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm bằng 200V và đang giảm thì cường độ dòng điện tức thời bằng
A. [tex]\sqrt{3}[/tex] A`.   B. [tex]\sqrt{2}[/tex] A`.   C. 1A`.   D. 2A`.
PS:Bài này em ra đáp án A (tính uR==>i=..) nhưng đáp án là D ạ

Em tính cường độ dòng điện cực đại trước:[tex]I_{0}=\frac{U_{0}}{Z}=\frac{200\sqrt{2}}{\sqrt{100^{2}+\left(200-100 \right)^{2}}}=2A[/tex]
Mặt khác ta có độ lệch pha giữa u và i là:[tex]tan\varphi =\frac{Z_{L}-Z_{C}}{R}=1\rightarrow \varphi =\frac{\pi }{4}rad[/tex]
Khi u =200V và đang giảm như vậy pha dao động của u là [tex]\frac{\pi }{4}rad[/tex]
Mà i chậm pha hơn u [tex]\frac{\pi }{4}rad[/tex] nên pha dao động của i là 0 vì thế i = I0 = 2A. Đáp án D là đúng rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: ngochocly trong 09:41:29 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô giúp em
Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(100\Pi t)(V)[/tex] vào 2 đầu mạch gồm điện trở thuần R = 100 [tex]\Omega[/tex] nối tiếp với cuộn cảm thuần [tex]ZL=200\Omega[/tex] và tụ [tex]ZC=100\Omega[/tex]. Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm bằng 200V và đang giảm thì cường độ dòng điện tức thời bằng
A. [tex]\sqrt{3}[/tex] A`.   B. [tex]\sqrt{2}[/tex] A`.   C. 1A`.   D. 2A`.
PS:Bài này em ra đáp án A (tính uR==>i=..) nhưng đáp án là D ạ

Em tính cường độ dòng điện cực đại trước:[tex]I_{0}=\frac{U_{0}}{Z}=\frac{200\sqrt{2}}{\sqrt{100^{2}+\left(200-100 \right)^{2}}}=2A[/tex]
Mặt khác ta có độ lệch pha giữa u và i là:[tex]tan\varphi =\frac{Z_{L}-Z_{C}}{R}=1\rightarrow \varphi =\frac{\pi }{4}rad[/tex]
Khi u =200V và đang giảm như vậy pha dao động của u là [tex]\frac{\pi }{4}rad[/tex]
Mà i chậm pha hơn u [tex]\frac{\pi }{4}rad[/tex] nên pha dao động của i là 0 vì thế i = I0 = 2A. Đáp án D là đúng rồi.
Thầy ơi, đề cho u cuộn cảm là 200 chứ không phải u mạch mà!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:45:20 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
có phải là u sơm pha hơn i góc [tex]\frac{\Pi}{4}[/tex] => [tex]u_{L}[/tex] sơm pha hơn u góc pi/4
ta có [tex]I_{o} =2A[/tex] => [tex]U_{Lo} = 400 V[/tex]
khi uL=200 thì pha của nó là [tex]\frac{\Pi}{3}[/tex] => pha của i là [tex]\frac{\Pi}{6}[/tex]
vậy cường độ tức thời lúc đó là [tex]\sqrt{3}[/tex]
người ta nói hiệu điện thế tức thời trên cuộn cảm mà thầy ơi