Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 06:29:32 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15800Tiêu đề: Tính hệ số công suất
Gửi bởi: biminh621 trong 06:29:32 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N và B. giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng [tex]U_{AN}=\sqrt{3}U_{MB}[/tex] và [tex]R^{2}=L/C[/tex]. hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng
A. [tex]\sqrt{3}/7[/tex]
B. [tex]\sqrt{2}/7[/tex]
C. [tex]\sqrt{3}/5[/tex]
D. [tex]\sqrt{2}/5[/tex]

Mong giúp đỡ  :)Tiêu đề: Trả lời: Tính hệ số công suất
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:19:49 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N và B. giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng [tex]U_{AN}=\sqrt{3}U_{MB}[/tex] và [tex]R^{2}=L/C[/tex]. hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng
A. [tex]\sqrt{3}/7[/tex]
B. [tex]\sqrt{2}/7[/tex]
C. [tex]\sqrt{3}/5[/tex]
D. [tex]\sqrt{2}/5[/tex]

Mong giúp đỡ  :)


[tex]R^{2}=L/C[/tex] nên : [tex]\frac{Z_{L}}{R}.\frac{Z_{C}}{R}=1[/tex]

Vậy uAN vuông pha với uMB. Vẽ giản đồ vecto ta có : [tex]tg\alpha = \frac{U_{AN}}{U_{MB}}= \sqrt{3}[/tex]

Vậy uAN sớm pha hơn i pi/3. Vậy [tex]Z_{L} = R\sqrt{3}[/tex]

uMB chậm pha hơn i pi/6 . Vậy [tex]Z_{C} = R\frac{\sqrt{3}}{3}[/tex]

Thay vào ta được : [tex]cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^{2}+(R\sqrt{3}-R\frac{\sqrt{3}}{3})^{2}}}=\sqrt{\frac{3}{7}}[/tex]