Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 10:52:27 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15778Tiêu đề: Hóa bài tập điện phân cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 10:52:27 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Điện phân 0,5 lít dung dịch Cu(NO3)2 0,045 M (d = 1,035 g/cm3) với điện cực trơ, cường độ dòng điện 9,65 A tới khi thu được dung dịch có pH = 1,00 và d = 1,036 g/cm3 thì dừng điện phân. Thời gian điện phân là:
(cho rằng thể tích dung dịch thay đổi từ khi có khí thoát ra ở catot).
A. 57450 giây   B. 450 giây   C. 55450 giây   D. 96500 giây.


Tiêu đề: Trả lời: Hóa bài tập điện phân cần giải đáp
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 12:14:25 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
bài này hình như giống đề đại học 2012 hay sao đấy bạn xem lại xem