Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:16:33 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15776Tiêu đề: dao động điện từ cần giải thích
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:16:33 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
thầy cô và các bạn giải thích giùm mình cái đề bài nha
mình k hiểu thí nghiệm họ bố trí
Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm và 2 tụ điện có điện dung như nhau C1=C2 mắc nối tiếp, 2 bản tụ C1 được nối với nhau bằng khóa K
Ban đầu K mở thì điện áp cực đại 2 đầu cuộn dây là 8 căn 6, sau đó đúng vào thời điểm dòng điện qua cuộn dây có giá trị bằng giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K lại, điện áp 2 đầu cuộn dây sau khi đóng là??


Tiêu đề: Trả lời: dao động điện từ cần giải thích
Gửi bởi: biminh621 trong 10:34:40 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Năng lượng điện từ ban đầu: [tex]W=\frac{\frac{C}{2}U^{2}_{0}}{2}=\frac{CU^{2}_{0}}{4}=96C[/tex]

Khi nối tắt một tụ (đóng khóa K):[tex]W_{L}=\frac{Li^{2}}{2}=\frac{1}{2}\frac{LI^{2}_{0}}{2}=\frac{W}{2}=48C[/tex]

                                                [tex]W_{c}'=\frac{W_{c}}{2}=\frac{1}{2}(W-W_{L})=24C[/tex]

Năng lượng điện từ sau khi đóng khóa K: [tex]W=W_{L}+W_{C}'=\frac{CU^{2}_{0}'}{2}=72C\Rightarrow U_{0}'=12V[/tex]