Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 09:20:23 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15772Tiêu đề: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:20:23 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
1/ Số cặp anken là chất khí ở điều kiện thường (chỉ tính đồng phân cấu tạo) thỏa mãn điều kiên : khi hiđrat hóa tạo hỗn hợp ba ancol là : (đáp án 5)

2/ Cặp dung dịch loãng: (1) NaAlO2 dư và HCl ; (2) Fe(NO3)2 và và H2S ; (3) Ca(OH)2 và NaHCO3; (4) H2SO4 và Ba(NO3)2; (5) Fe(NO3)2 và HCl; (6) FeCl3 + K3CO3; (7) H2S  +  Cl2; (8) AlCl3 và CH3NH2.
      Số cặp các chất  khi tác dụng với nhau không có kết tủa tách ra là:  (3)

Màu đỏ là đáp án mình, ai giúp mình biết chỗ sai cái
Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 09:36:22 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
câu 1 mình viết đk 4 cặp thui nên không biết còn thiếu k.pro nào viết đủ 5 cái thì làm hộ bạn nhé :D
câu 2.câu (4) bạn sai vì BaSO4.câu 7 của bạn cũng sai vì tạo S
vậy đáp án là 2 thôi :D


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:39:59 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Câu 1: bạn viết dùm mình

Câu 2: BaSO4 tan trong axit mà bạn


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 09:41:17 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Câu 1: bạn viết dùm mình

Câu 2: BaSO4 tan trong axit mà bạn
BaSO4 rất bền k tan trong mt axit ỏ kiềm


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:51:53 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Là sao mình vẫn không hiểu, thầy mình dạy BaSO4 ko tan trong nc nhưng tan trong axit mà


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 09:56:31 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Không phải đâu, [tex]BaSO_4[/tex] không tan trong axit
Súp pờ viết câu 1 ra cái, tui làm thế nào ra 6 ==


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 09:57:26 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
câu 1 mình viết đk 4 cặp thui nên không biết còn thiếu k.pro nào viết đủ 5 cái thì làm hộ bạn nhé :D
câu 2.câu (4) bạn sai vì BaSO4.câu 7 của bạn cũng sai vì tạo S
vậy đáp án là 2 thôi :D
đáp án là 2 thui.Bạn thử lên google seach xem có thấy BaSO4 tan trong môi trường axit không :.))


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:58:24 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Thôi câu 2 để đó mình hỏi lại thầy. Câu 1 super và MN viết dùm mình ik = ='


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 10:01:29 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Thôi câu 2 để đó mình hỏi lại thầy. Câu 1 super và MN viết dùm mình ik = ='
C=C,C-C=C
C=C,C-C-C=C
C=C,C-C(C)=C
C-C=C,C-C=C-C
C-C(C)=C,C-C=C-C


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hóa tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: vinhbkis trong 10:24:46 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Là sao mình vẫn không hiểu, thầy mình dạy BaSO4 ko tan trong nc nhưng tan trong axit mà
BaSO4 trong BTH có đề cập là tan nhẹ trong axit, nhưng theo kiến thức của tớ thì đây được xem là kết tủa bền ( cả trong axit và bazo). Bạn thử trao đổi vấn đề này lại với thầy thử xem sao để thống nhất quan điểm.