Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 08:06:34 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15769Tiêu đề: bài tập truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:06:34 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
 truyền công suất điện 200kW từ nguồn điện 5000V trên đương dây có điện trở 20 ôm thìđộ giảm thế trên đương dây là bao nhiêu??

em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: photon01 trong 08:27:16 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
truyền công suất điện 200kW từ nguồn điện 5000V trên đương dây có điện trở 20 ôm thìđộ giảm thế trên đương dây là bao nhiêu??

em cảm ơn
Trước tiên tính cường độ dòng điện phát ra theo công thức: [tex]I=\frac{P}{U}[/tex]
Độ giảm thế được tính theo công thức:[tex]\Delta U=I.r[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:29:38 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
dentaU= IR
I= P/U= 40
R=20
=> denta U= 800


Tiêu đề: Trả lời: bài tập truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:56:18 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
em nghĩ công suất là P=UIcos[tex]\varphi[/tex] chứ ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: photon01 trong 09:41:40 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
em nghĩ công suất là P=UIcos[tex]\varphi[/tex] chứ ạ
Công suất đó là biểu thức tổng quát. Trong bài truyền tải điện năng có thể có giá trị cos phi =1. Em xem lại Bài toán truyền tải điện năng trong SGK vật lý 12 nhé!