Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 07:51:09 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15766Tiêu đề: Hai bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: tsag trong 07:51:09 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
38/76.Dùng chùm proton bắn phá hạt nhân Li(3 7) đúng yên tạo ra hai hạt nhân X giống nhau có cùng động năng là W nhưng bay theo hai hướng hợp với nhau một góc phi và không sinh ra tia gam.Biết tổng khối  lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng nhiều htổng năng lượng nghỉ của các hạt tạo thành là 2W/3. Coi m hạt nhân gần bằng số khối thì cos phi bằng bao nhiêu.
A. -7/8
B.+7/8
C.5/6
D.-5/6
36/93. Bắn hạt ânph vào hạt nhân N14 đúng yên tạo thành  hạt O và 1 hạt p. Biết hai hạt sinh ra có vectơ vận tốc như nhau, phản ứng thu năng lượng 1,21(MeV). Cho khối lượng các hạt nhân thoã:
Mo.Manpha=0,21.(Mo+Mp)^2 và Mp.Manpha=0,012(Mo+Mp)^2. Động năng của hạt anpha là
A.1,555MeV
B.1,656V
C.1,958V
D.2,559VTiêu đề: Trả lời: Hai bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: thaiha7390 trong 09:01:29 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Vì hai hạt  giống nhau lại có động năng bằng nhau nên độ lớn động lượng  của hai hạt đó bằng nhau => Vẽ các véc tơ động lượng ta thấy là hình thoi
[tex]P_{P}=2P_{X}.cos(\varphi /2)[/tex]
=>  [tex]P_{P}^{2}=4P_{X}^{2}.(1+cos\varphi )/2[/tex]
=>  [tex]2m_{p}.K_{P}=4.2m_{X}.K_{X}.(1+cos\varphi )/2[/tex]
Từ đó ta có :  [tex]cos\varphi =\frac{m_{P}.K_{P}}{2.m_{X}.K_{X}}-1[/tex]
Năng lượng tỏa ra từ phản ứng: E=W+W-Kp=2W/3
Suy ra  Kp=4W/3
Thay vào ta được [tex]cos\varphi =-5/6[/tex]