Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 07:47:47 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15765Tiêu đề: Hai bài dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 07:47:47 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
13/72 một vật nhỏ DĐĐH trên mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tốc độ trung bình trong một chu kỳ là 100cm/s.Đúng thời điểm t=o, tốc độ của vật bằng O thì đện từ trường bị mất do ma sát trượt nhỏ nên vật dao động tắt dần chậm cho đến khi dừng hẳn.Tốc độ trung bình của vật từ lúc t=0 đến khi dừng hẳn là
A.0,25pi m/s
B.50cm/s
C.100cm/s
D.0,5pi m/s
26/57.Một CLLX treo thẳng đứng,k=100N/m, m=100g.Đưa vật lên vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vận rốc 10căn30 cm/s hướng thẳng đứng lên.Lực cản của không khí lên con lắc có độ lớn không đổi và bằng 0,1N.Lấy g=10m/s^2, Li độ cực đại của vật là
A.1,25cm
B.0,6 cm
C.1,6 cm
D.1,95 cm


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động cơ
Gửi bởi: biminh621 trong 09:37:44 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
13/72 một vật nhỏ DĐĐH trên mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tốc độ trung bình trong một chu kỳ là 100cm/s.Đúng thời điểm t=o, tốc độ của vật bằng O thì đện từ trường bị mất do ma sát trượt nhỏ nên vật dao động tắt dần chậm cho đến khi dừng hẳn.Tốc độ trung bình của vật từ lúc t=0 đến khi dừng hẳn là
A.0,25pi m/s
B.50cm/s
C.100cm/s
D.0,5pi m/s
Tốc độ trung bình lúc đầu: [tex]v_{TB}=\frac{4A}{T}[/tex]
Tốc độ trung bình từ lúc vật bắt đầu chuyển động chậm dần: [tex]v_{TB}'=\frac{S}{t}=\frac{\frac{kA^{2}}{2F}}{\frac{AkT}{4F}}=\frac{2A}{T}=\frac{v_{TB}}{2}=50cm/s[/tex]
với S và t là quãng đường và thời gian vật đi được cho đến lúc dừng hẳn, F là lực cản của môi trường