Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lrinsh trong 12:03:47 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15757Tiêu đề: MỘT BÀI SÓNG CƠ CẦN THẦY CÔ GIÚP ĐỠ !
Gửi bởi: lrinsh trong 12:03:47 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
tại 2 điểm trên mặt nước, có 2 nguồn phát sóng A, B có phương trình u=asin(40pi t ) (cm), vận tốc truyền sóng là 50 (cm/s), A và B cách nhau 11 cm. Gọi M là điểm trên mặt nước có MA=10 cm, MB=5 cm. số điểm dao động cực đại trên đoạn AM ?


Tiêu đề: Trả lời: MỘT BÀI SÓNG CƠ CẦN THẦY CÔ GIÚP ĐỠ !
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:46:42 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
f= 20
lamda= 2,5
coi Alaf nguồn 1, B là nguồn 2
tại A: d2-d1= 10
tại M: d2-d1=5
5/2,5 <=k <=10/2.5
k =2 ,3,4
trong đó:
k=2 cực đại tại A
k=4 cực đại tại M