Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 09:59:56 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15749Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: biminh621 trong 09:59:56 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Một lò xo có độ cứng k= 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại có treo vật nặng khối lượng m = 100 g. Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 4 N. Lấy g = 10 m/s2. Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá
A. 10 cm                B. 8 cm                 C. 5 cm                  D. 6 cm


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:38 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Một lò xo có độ cứng k= 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại có treo vật nặng khối lượng m = 100 g. Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 4 N. Lấy g = 10 m/s2. Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá
A. 10 cm                B. 8 cm                 C. 5 cm                  D. 6 cm
Lò xo chỉ bị bung khi lực đàn hồi là lực kéo mà lực kéo mạnh nhất khi nó đến biên dưới (chọn chiều dương hương xuống), do vậy để thỏa ĐK lò xo không bị bung thì [tex]F_{max}= k(\Delta Lo + A)<=4 ==> A<=0,06m[/tex]