Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 03:45:50 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15740Tiêu đề: Bài tập quang phỏ hidro
Gửi bởi: superburglar trong 03:45:50 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô giúp em,bài này em không tính ra đáp án
Câu 1 Kích thích cho các nguyên tử Hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích thứ 4. Trong quang phổ phát xạ của Hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng:   
A.   135/7                     B.      384/9                   C.      423/8                                  D.  529/3


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập quang phỏ hidro
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:07:26 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô giúp em,bài này em không tính ra đáp án
Câu 1 Kích thích cho các nguyên tử Hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích thứ 4. Trong quang phổ phát xạ của Hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng:    
A.   135/7                     B.      384/9                   C.      423/8                                  D.  529/3


 ~O) Bước sóng dài nhất: [tex]\lambda _{54}[/tex]

[tex]\frac{hc}{\lambda _{54}}= E_{5}-E_{4}= 13,6 . \left(\frac{1}{16}-\frac{1}{25} \right)= 13,6 .\frac{9}{400}\, (eV)[/tex]


 ~O) Bước sóng ngắn nhất: [tex]\lambda _{51}[/tex]

[tex]\frac{hc}{\lambda _{51}}= E_{5}-E_{1}= 13,6 . \left(1-\frac{1}{25} \right)= 13,6 .\frac{24}{25}\, (eV)[/tex]

 ~O) Tỉ số:

[tex]\frac{\lambda _{54}}{\lambda _{51}}= \frac{24}{25}.\frac{400}{9}= \frac{128}{3}[/tex]