Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: qazwsx trong 02:52:05 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15738Tiêu đề: 7 Bài điện từ khó
Gửi bởi: qazwsx trong 02:52:05 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
<Đây là những bài tập mình chưa giải được mọi người chém đỡ nha> =d> =d> :x :x ho:) ho:) ho:) ho:) ho:)
 Mình mới học phần này hơi khó hiểu với mình nên mong mọi người thông cảm giúp đỡ thêm
1-Một thanh trượt bằng kim loại có khối lượng m, có thể trượt không ma sát dọc theo hai đường day bàng kim loại đặt song song với nhau, nghiêng với phương ngang góc lệch @ cách nhau một đoạn là b.Tụ điện C ban đầu chưa tích điện.Hệ đặt tỏng từ trường có vector cảm ứng từ B đặt thẳn đứng. Ban đầu thanh trượt được giử ở vị trí khoảng cách l đến cạnh đáy.Tính thời giian thanh trượt chạm cạnh đáy.Tìm vận tốc vật khi đó.Bỏ qua điện trở dây dẫn.

2-Một vòng tròn bằng dây dẫn bán kính r=10cm đặt trong từ trường đều vuông góc với mặt phẳng vồng, B=10^-2T. Vòng nối với tâm bằng hai thanh kim loại:
OA cố định , OB quay quanh O với vận tốc góc w=4rad/s không đổi. Điện trỏ mỗi đơn vị chiều dài vòng và thanh R0=1 ôm/m.Tính cường độ dòng điện trong các thanh và các cung của vòng tròn theo thời gian?

3-Dọc trên hai thanh kim loại đặt song song năm ngang cách nhau d, có một thanh trượt khối lương m có thể trượt không ma sát. Các thanh được nối với một điện trơ R và đặt trong một từ trường đều có vector cảm ứng từ đặt thẳng đứng. Truyền cho thanh vận tốc v0.Tìm quãng đường thanh chuyển động đến khi dừng lại.Bỏ qua điện trở của thanh và hai thanh kim loại.

4-Đĩa kim loại bán kính r= 10cm đặt vuông góc với từ trường  đều B=0,1T. Đĩa quay với tấn số n==3 vòng/s.Các tiếp điểm tại O, A nối đĩa với am pe kế.Tìm suất điện động cảm ứng giữa O và A và chiều dòng điện cảm ứng

5-MN và PQ là hai thanh kim loại dài thẳng đặt song song với nhau trong mặt phửng nằm ngang, hai đầu MN được nối với nhau qua hai đầu của tụ điện dung C, điện trở thanh không đáng kể,ab là một thanh kim loại khối lương m được đặt tựa trên hai thanh như hình vẽ.Hệ đặt trong từ trường có vector cảm ứng B hướng vuông góc với tờ giấy chiều từ trên xuống < gõ nguyên lại đề nhé =d> =d> chiều từ trên xuống.Tác dụng lực F nằm trong mặt phẳng tờ giấy sao cho thanh ab chuyển động tịnh tiến với gia tốc a không thay đổi.Tìm độ lớn lục F biết hệ số ma sát giữa thanh ab với hai thanh kim loại là (muy) u, khoảng cách hai thanh kim loại là L.

6-Hai dây dẫn dài , mỗi  dây có điện trở R=0,41 ôm được uốn thành hai đường ray nằm trong  mặt phẳng ngang như hình vẽ.HAi thanh ray phải nằm cách nhau l1=0.6m và nằm trong từ trường có cảm ứng từ B1=0,81 T hướng từ dưới lên, hai thanh ray bên trái nằm cách nhau l2=0,5m và nằm trong từ trường B2=0,5T hướng từ trên xuống . Hai thanh kim loại nhẵn ab và cd có điện trở lần lượt là r1=0,14 ôm và r2=0,16 ôm được đặt trên các đường ray . Bỏ qua mọi ma sát.Tác dụng một lực kéo để ab chuyển động sang phải với vận tốc đều v1=10m/s; khi đó cd cũng chịu một ngoại lực và chuyển động sang trái với vạn tốc v2=8m/s.a-tìm độ lớn ngoại lực tác dụng lên cd biết lục này nằm trông mặt phẳng ngang;    Ucd=?;    Tìm công suất mạch điện nói trên

7- Cho hình vẽ mn và xy là hai bản kim loại đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và song song với nhau, chiều dài các bản là rất lớn . KHoảng trống giữa hai bản là một từ trường đều B=0,8T vuông góc với hình vẽ và hướng xuống dưới; tahnh kim loại nhẹ ab có chiều dài L=0,2m điên trở  R0=0,1 ôm  luôn luôn tiếp xúc với hai bản kim loại và có thể chuyển động không ma sát trong mặt phửng của hình vẽ. cho R1=R2=3,9 ôm , tụ điện có điện dung C=10microF
a-khi ab chuyển động sang phải với vận tốc đều v2=2m/s thì ngoại lực tác dụng lên nố có chiều và độ lớn ra sao
b- trong khi chuyển động thanh đột nhiên dừng lại thì ngay lúc đó lực từ tác dụng lên thanh có chiều và độ lớn ra sao?Tiêu đề: Trả lời: 7 Bài điện từ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:39:39 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
<Đây là những bài tập mình chưa giải được mọi người chém đỡ nha> =d> =d> :x :x ho:) ho:) ho:) ho:) ho:)
 Mình mới học phần này hơi khó hiểu với mình nên mong mọi người thông cảm giúp đỡ thêm
1-Một thanh trượt bằng kim loại có khối lượng m, có thể trượt không ma sát dọc theo hai đường day bàng kim loại đặt song song với nhau, nghiêng với phương ngang góc lệch @ cách nhau một đoạn là b.Tụ điện C ban đầu chưa tích điện.Hệ đặt tỏng từ trường có vector cảm ứng từ B đặt thẳn đứng. Ban đầu thanh trượt được giử ở vị trí khoảng cách l đến cạnh đáy.Tính thời giian thanh trượt chạm cạnh đáy.Tìm vận tốc vật khi đó.Bỏ qua điện trở dây dẫn.
em xem file hình:


Tiêu đề: Trả lời: 7 Bài điện từ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:32:14 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
3-Dọc trên hai thanh kim loại đặt song song năm ngang cách nhau d, có một thanh trượt khối lương m có thể trượt không ma sát. Các thanh được nối với một điện trơ R và đặt trong một từ trường đều có vector cảm ứng từ đặt thẳng đứng. Truyền cho thanh vận tốc v0.Tìm quãng đường thanh chuyển động đến khi dừng lại.Bỏ qua điện trở của thanh và hai thanh kim loại.
Thanh chuyển động ==> ec ==> ic ==> F cản chuyển động
PTII niuton: [tex]-B(ec/R).d=m.a ==> -\frac{B^2.d^2}{R}.v=m.v'' ==> mv''+ \frac{B^2.d^2}{R}.v=0[/tex]
Nghiệm có dạng : [tex]v=vo.cos(\omega.t) với \omega = \frac{B^2.d^2}{Rm}[/tex]
Khi [tex]v=0 ==> t = \frac{\pi}{2.\omega} ==> S = \frac{vo}{t}=\frac{2.vo.\omega}{\pi}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 7 Bài điện từ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:36:46 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2013
2-Một vòng tròn bằng dây dẫn bán kính r=10cm đặt trong từ trường đều vuông góc với mặt phẳng vồng, B=10^-2T. Vòng nối với tâm bằng hai thanh kim loại:
OA cố định , OB quay quanh O với vận tốc góc w=4rad/s không đổi. Điện trỏ mỗi đơn vị chiều dài vòng và thanh R0=1 ôm/m.Tính cường độ dòng điện trong các thanh và các cung của vòng tròn theo thời gian?
em xem file:


Tiêu đề: Trả lời: 7 Bài điện từ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:59:35 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
5-MN và PQ là hai thanh kim loại dài thẳng đặt song song với nhau trong mặt phửng nằm ngang, hai đầu MN được nối với nhau qua hai đầu của tụ điện dung C, điện trở thanh không đáng kể,ab là một thanh kim loại khối lương m được đặt tựa trên hai thanh như hình vẽ.Hệ đặt trong từ trường có vector cảm ứng B hướng vuông góc với tờ giấy chiều từ trên xuống < gõ nguyên lại đề nhé =d> =d> chiều từ trên xuống.Tác dụng lực F nằm trong mặt phẳng tờ giấy sao cho thanh ab chuyển động tịnh tiến với gia tốc a không thay đổi.Tìm độ lớn lục F biết hệ số ma sát giữa thanh ab với hai thanh kim loại là (muy) u, khoảng cách hai thanh kim loại là L.
GS thanh dịch ra xa ==> lực tác dụng lực từ(Fb), lực kéo(Fk) và lực ma sát(Fms)
PT II niuton : [tex]Fk - Fb - Fms=m.a ==> Fk=m(a+\mu.g) + Bi.L[/tex]
==> [tex]Fk=m(a+\mu.g) + B(q/t).L = m(a+\mu.g) + B(C.e)L/t[/tex]
==> [tex]Fk = m(a+\mu.g) + B^2.C.L^2.a[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 7 Bài điện từ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:40:12 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2013
6-Hai dây dẫn dài , mỗi  dây có điện trở R=0,41 ôm được uốn thành hai đường ray nằm trong  mặt phẳng ngang như hình vẽ.HAi thanh ray phải nằm cách nhau l1=0.6m và nằm trong từ trường có cảm ứng từ B1=0,81 T hướng từ dưới lên, hai thanh ray bên trái nằm cách nhau l2=0,5m và nằm trong từ trường B2=0,5T hướng từ trên xuống . Hai thanh kim loại nhẵn ab và cd có điện trở lần lượt là r1=0,14 ôm và r2=0,16 ôm được đặt trên các đường ray . Bỏ qua mọi ma sát.Tác dụng một lực kéo để ab chuyển động sang phải với vận tốc đều v1=10m/s; khi đó cd cũng chịu một ngoại lực và chuyển động sang trái với vạn tốc v2=8m/s.a-tìm độ lớn ngoại lực tác dụng lên cd biết lục này nằm trông mặt phẳng ngang;    Ucd=?;    Tìm công suất mạch điện nói trên
a/xét thanh ab, khi chuyển động ==> eab=B.v.(ab)=4,8V và sinh ra dòng điện I1 chạy từ (a đến B) có giá trị I1=eab/(R+r1+r2) = 30/7(A)
+xét thanh ac, khi chuyển động ==> ecd=B.v2.(cd)=2V, I2=25/14(A)  dòng điện I2 ngược  lại I1
+ Dòng điện tổng hợp mạch I = I1-I2=2,5(A) và có chiều của I2 ==> sinh ra lực từ tác dụng lên cd hướng qua trái
+ Phương trình cd: F + Fcd=0 ==> F=Fcd = B2.I.(cd) = 0,625. vậy ngoại lực đặt vào (cd) có chiều hướng qua phải
b/ theo quy tắc bàn tay c âm còn d dương ==> ucd=-(ecd+I.r_2)=-2,4V
c/P=-ecd.I+eab.I = 7W


Tiêu đề: Trả lời: 7 Bài điện từ khó
Gửi bởi: phonghiephao trong 10:20:26 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2015
nhờ mọi người giải giúp bài 7 luôn đi ạ