Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 11:41:08 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15736Tiêu đề: tổng hợp dao động
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 11:41:08 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
dao động của 1 vật tổng của 2 dao động có phương trình tổng hợp là x1=6cos(10t + pi/3) và x2 =8cos(10t - pi/6) .lúc li độ của vật x=8 và đang giảmthif li độ của thành phần x1 là mong thầy cô giúp đỡ và nếu thay li độ x=6 th giải như thế nào ạ


Tiêu đề: Trả lời: tổng hợp dao động
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:43:04 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Nhận thấy X1 và X2 vuông pha, suy ra
(x1)^2/(A1)^2 + (x2)^2/(A2)^2=1
Ta có x1+x2=x=8
Giải hệ phương trình, được hai trường hợp X2=2.24=>x1=5,76 Hoặc X2=8=>x1=0. Vẽ vòng tròn rồi ước lượng trường hợp 1 thấy không thỏa điều kiện "lúc li độ của vật x=8 và đang giảm". Suy ra X1=0
Nếu thay li độ =6 thì cũng giải tương tự thôi