Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 10:22:17 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15734Tiêu đề: Bài tập về bảo toàn e
Gửi bởi: tmtd trong 10:22:17 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Lấy 7,88g hỗn hợp A gồm 2 KL hoạt đọng X,Y có hóa trị ko đổi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 nung trong oxi dư để oxi hóa hoàn toàn thu dc 4,74g hỗn hợp 2 oxit. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Tính thể tích H2 thu đc.
Nhờ mọi người giải giúp e. Bài này e mún giải theo pp bảo toàn e trong đó các pt dc viet dưới dạng nguyên tử.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về bảo toàn e
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:07:35 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Bài này dùng bảo toàn e như sau
[tex]O +2e \rightarrow O^{-2} \\ 2H^{+1}+2e \rightarrow H_2 \\ \rightarrow n_{H_2}=n_O=\dfrac{4,74-3,94}{16}=0,05[/tex]
Từ đó ra thể tích đó bạn