Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 10:06:33 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15733Tiêu đề: Bt gia0 thoa ánh sáng cần giúp .4
Gửi bởi: yennhi10595 trong 10:06:33 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng,nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1 = 704 nm  ;\lambda 2 = 440 nm.[/tex].Trên màn quan sát,giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm ,số vân sáng khác màu với vân trung tâm là?
A.10
B.11
C.12
D.13Tiêu đề: Trả lời: Bt gia0 thoa ánh sáng cần giúp .4
Gửi bởi: photon01 trong 11:15:46 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng,nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1 = 704 nm  ;\lambda 2 = 440 nm.[/tex].Trên màn quan sát,giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm ,số vân sáng khác màu với vân trung tâm là?
A.10
B.11
C.12
D.13


Tại vị trí hai vân trùng nhau ta có:[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\rightarrow \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{440}{704}=\frac{5}{8}[/tex]
Vậy vị trí trùng nhau gần vân trung tâm nhất ứng với vân thứ 5 của bức xạ 1 và vân thứ 8 của bức xạ 2. Như thế số vân sáng khác màu với vân trung tâm là (5-1) +(8-1) = 11