Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:21:27 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15730Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 08:21:27 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp (giải thích cụ thể giúp e ạ)
Câu 10  một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm một điện trở, một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm có hệ số thuần cảm L có thể thay đổi với u là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và uRC là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa RC , thay đổi L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại khi đó kết luận nào sau đây sai
A.u và uRC vuông pha
B.   (UL)2Max=U2+U2RC
C.[tex]Z_{L}=\frac{Z_{C}^2+R^{2}}{Z_{C}}[/tex]
D.[tex]U_{L_{max}}=\frac{U\sqrt{R^{2}+Z_{C}^2}}{Z_{C}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 09:23:54 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp (giải thích cụ thể giúp e ạ)
Câu 10  một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm một điện trở, một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm có hệ số thuần cảm L có thể thay đổi với u là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và uRC là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa RC , thay đổi L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại khi đó kết luận nào sau đây sai
A.u và uRC vuông pha
B.   (UL)2Max=U2+U2RC
C.[tex]Z_{L}=\frac{Z_{C}^2+R^{2}}{Z_{C}}[/tex]
D.[tex]U_{L_{max}}=\frac{U\sqrt{R^{2}+Z_{C}^2}}{Z_{C}}[/tex]


Em quan sát hình vẽ nhé! Xét tam giác [tex]\Delta OUU_{RC}[/tex]
Áp dụng định lý hàm sin ta có:[tex]\frac{U}{sin\hat{OU_{RC}U}}=\frac{U_{L}}{sin\hat{UOU_{RC}}}\rightarrow U_{L}=\frac{U.sin\hat{UOU_{RC}}}{sin\hat{OU_{RC}U}}=\frac{U.sin\hat{UOU_{RC}}}{cos\varphi _{RC}}[/tex]
Để [tex]U_{Lmax}\rightarrow Sin\hat{UOU_{RC}}=1\rightarrow \varphi +\left| \varphi _{RC}\right|=90^{0}[/tex] (1) Vậy A đúng.
Vì tam giác  [tex]\Delta OUU_{RC}[/tex] vuông tại O ta áp dụng định lý Pytago thì suy ra đáp án B đúng.
Từ (1) ta có:[tex]tan\varphi .tan\varphi _{RC}=\frac{Z_{L}-Z_{C}}{R}.\left(\frac{-Z_{C}}{R} \right)=-1\rightarrow Z_{L}=\frac{R^{2}+Z^{2}_{C}}{Z_{C}}[/tex]
Vậy C đúng.
D sai vì:[tex]U_{Lmax}=\frac{U}{cos\varphi _{RC}}=\frac{U.\sqrt{R^{2}+Z^{2}_{C}}}{R}[/tex]