Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 12:22:49 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15727Tiêu đề: Bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: superburglar trong 12:22:49 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô giúp em bài này.em tính đáp án ra 13 nhưng đáp án là 15 ak
Câu 1 Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là:[tex]\lambda 1=0,4\mu m;\lambda 2=0,6\mu m;\lambda 3=0,72\mu m[/tex] Trên màn, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung tâm, số vân sáng đơn sắc quan sát được là:         
A. 15 vân.                                   B. 17 vân.                C. 13 vân.                D. 19 vân.
Em xin cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: EL_DHVD trong 01:07:34 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
lập tỉ lệ
k2 = 2/3 k1
k3 = 5/9 k1
=> ta chọn
k1 = 9
k2 = 6
k3 = 5
ta thấy chỉ có k1 và k2 trùng nhau và trùng tại
k1 = 3 , k2 = 2
k1 = 6 , k2 = 4
 Vậy số vân sáng đơn sắc : 8 + 5 + 4 -2 = 15


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: superburglar trong 02:10:58 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
lập tỉ lệ
k2 = 2/3 k1
k3 = 5/9 k1
=> ta chọn
k1 = 9
k2 = 6
k3 = 5
ta thấy chỉ có k1 và k2 trùng nhau và trùng tại
k1 = 3 , k2 = 2
k1 = 6 , k2 = 4
 Vậy số vân sáng đơn sắc : 8 + 5 + 4 -2 = 15

Bài hỏi số vân đơn sắc còn của bạn làm là sô vân sáng trong khoảng 2 vân trùng.phải trừ đi 4 mới đúng


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:56:59 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô giúp em bài này.em tính đáp án ra 13 nhưng đáp án là 15 ak
Câu 1 Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là:[tex]\lambda 1=0,4\mu m;\lambda 2=0,6\mu m;\lambda 3=0,72\mu m[/tex] Trên màn, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung tâm, số vân sáng đơn sắc quan sát được là:        
A. 15 vân.                                   B. 17 vân.                C. 13 vân.                D. 19 vân.
Em xin cảm ơn ạ!
Vị trí vân trùng gần vân TT : k1=9, k2=6,k3=5
Ra đề mấy bài toán đếm vân như thế này thì câu từ là rất quan trọng. Do vậy theo thầy
+ nếu đề hỏi : Số vân sáng đơn sắc quan sát thì ta phải loại các vân đơn sắc trùng nhau, trong bài này loại 4 còn 13
+ còn nếu đề hỏi : số vân sáng "mà không có chữ đơn sắc" quan sát trên màn thì theo thầy 2 vân đơn sắc trùng nhau thì ta tính 1 " ngoại trừ mắt siêu nhân nhìn 1 vân trùng mà biết trong đó có mấy vân sáng" , nếu dùng cho bài này thì loại 2 còn 15
+ còn nếu đề muốn tìm tất các các vân sáng đơn sắc thì nên bỏ chữ "quan sát" nếu dùng cho bài là 17
P/S: mấy dạng bài này không khó nhưng ở câu từ dễ làm cho HS hiểu sai vấn đề dẫn đến KQ sai