Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 11:57:51 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15725Tiêu đề: Một bài dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 11:57:51 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
46/60. Một vật DĐĐH với T=2s.Tại thời điểm t vật có li độ 2cm và v=4picăn3(cm/s).hãy tinh v của vật ở thời điểm t+1/3(s).


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:43:20 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
46/60. Một vật DĐĐH với T=2s.Tại thời điểm t vật có li độ 2cm và v=4picăn3(cm/s).hãy tinh v của vật ở thời điểm t+1/3(s).
HD:
+ Bước 1: Tính A theo công thức: [tex]A=\sqrt{x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}[/tex]
+ Bước 2: Tính x sau đó 1/3 s = T/6
+ Bước 3: Tính v theo công thức độc lập [tex]A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:49 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
46/60. Một vật DĐĐH với T=2s.Tại thời điểm t vật có li độ 2cm và v=4picăn3(cm/s).hãy tinh v của vật ở thời điểm t+1/3(s).
nói thêm em lưu ý thầy Hiệp hướng dẫn các bước rồi, bước thứ 3 em phải lưu ý dấu của v nhé em khi em lấy căn