Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 11:14:44 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15722Tiêu đề: Một bài con lắc đơn
Gửi bởi: tsag trong 11:14:44 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
Một con lắc đơn l=m, cách mặt đất nằm ngang là 2m. Kéo vật ra một góc 10độ rồi buông nhẹ, bỏ qua lực cản,g=10.Nếu khi qua VTCB dây bị đứt thì quả cầu chạm đất ở điểm C cách đường thẳng đứng đi qua điểm treo là bao nhiêu?
A.0,8căn7 m
B. 0,63 m
C. 0,49 m
D. 0,25 m


Tiêu đề: Trả lời: Một bài con lắc đơn
Gửi bởi: photon01 trong 11:25:46 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
Một con lắc đơn l=m, cách mặt đất nằm ngang là 2m. Kéo vật ra một góc 10độ rồi buông nhẹ, bỏ qua lực cản,g=10.Nếu khi qua VTCB dây bị đứt thì quả cầu chạm đất ở điểm C cách đường thẳng đứng đi qua điểm treo là bao nhiêu?
A.0,8căn7 m
B. 0,63 m
C. 0,49 m
D. 0,25 m

Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng được tính theo công thức:[tex]v=\sqrt{2gl\left(1-cos\alpha _{0} \right)}[/tex]
Sau khi qua vị trí cân bằng thì dây đứt vậy vật chuyển động ném ngang. Tầm xa được tính theo công thức:[tex]L=v.t=v.\sqrt{\frac{2h}{g}}[/tex]
Bài này thầy không rõ chiều dài con lắc đơn nên hướng dẫn em cách làm. Tự thay số và tính nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài con lắc đơn
Gửi bởi: tsag trong 11:37:25 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Đề cho l=1 m
Em tính không có đap án thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: Một bài con lắc đơn
Gửi bởi: photon01 trong 11:43:00 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Em chú ý giá trị 2m ở đây là điểm treo cách mặt đất hay VTCB của con lắc cách mặt đất. Nếu điểm treo cách mặt đất 2m thì h = 1m em tính sẽ được đáp án 0,49m