Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Youkai Sennin trong 10:25:55 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15720Tiêu đề: [Giúp đỡ] Một số câu Điện xoay chiều và mạch LC khó
Gửi bởi: Youkai Sennin trong 10:25:55 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Các câu dưới đây em đều trích từ đề thi thử Chuyên Nguyễn Huệ -L2-2013, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ ạ.

Câu 1: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây và tụ điện không khí,khoảng cách giữa 2 bản tụ là d, thu được sóng điện tự có bước sóng 60m. Đưa vào trong khoảng 2 bản tụ điện khối điện môi có diện tích bằng diện tích các bản tụ theo phương song song các bản, bề dày khối điện môi là d/3, hàng số điện môi = 2. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thế cộng hưởng là:
A. 164,3m  //  B. 72m  //  C. 65,7m  //  D. 73,5m

Câu 2: Mạch dao động gồm tụ điện C=0,1mF và cuộn dây L=0,02H có điện trở Ro = 5 Ôm và 1 điện trở có R=4 Ôm  mắc thành mạch kín, A và B là 2 đầu tụ điện.  Dùng dây nối có điện trở ko đáng kể mắc 2 điểm A,B vào nguồn ko đổi E=12V với điện trở trong r=1 Ôm , khi dòng điện trong mạch ổn định thì cắt nguồn đi cho mạch dao động. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên Ro từ lúc cắt nguồn đến khi năng lượng dao động trong mạch còn một nửa năng lượng ban đầu.
A. 10,12mJ  //  B. 5,62mJ  //  C. 20,23mJ  //  D.11,24mJ


Ở dạng câu 2, em ko phân biệt được : khi nào Enguồn coi như Uo của mạch dao động, khi nào áp dụng định luật Ôm toàn mạch (lớp 11), và tính dong điện Io của mạch thế nào ??? . Thầy giáo chỉ giúp em với ạ!Tiêu đề: Trả lời: [Giúp đỡ] Một số câu Điện xoay chiều và mạch LC khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:44:41 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Các câu dưới đây em đều trích từ đề thi thử Chuyên Nguyễn Huệ -L2-2013, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ ạ.

Câu 1: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây và tụ điện không khí,khoảng cách giữa 2 bản tụ là d, thu được sóng điện tự có bước sóng 60m. Đưa vào trong khoảng 2 bản tụ điện khối điện môi có diện tích bằng diện tích các bản tụ theo phương song song các bản, bề dày khối điện môi là d/3, hàng số điện môi = 2. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thế cộng hưởng là:
A. 164,3m  //  B. 72m  //  C. 65,7m  //  D. 73,5m

+ [tex]\lambda_1=2\pi.c\sqrt{L.C}[/tex]
+ Khi đưa điện mối ==> hệ tụ C' = 3C nt 6C nt 3C ==> C' = 6C/5 ==> [tex]\lambda' = 2\pi.c\sqrt{L.6C/5}[/tex]
==> [tex]\lambda' = \lambda.\sqrt{6/5} = 65,7m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: [Giúp đỡ] Một số câu Điện xoay chiều và mạch LC khó
Gửi bởi: Youkai Sennin trong 10:55:13 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
+ [tex]\lambda_1=2\pi.c\sqrt{L.C}[/tex]
+ Khi đưa điện mối ==> hệ tụ C' = 3C nt 6C nt 3C ==> C' = 6C/5 ==> [tex]\lambda' = 2\pi.c\sqrt{L.6C/5}[/tex]
==> [tex]\lambda' = \lambda.\sqrt{6/5} = 65,7m[/tex]
Thầy ơi ý thứ 2: sao lại có 2 tụ 3C , 1 tụ 6C. Em tưởng cả 3 đều là 3C ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: [Giúp đỡ] Một số câu Điện xoay chiều và mạch LC khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:59:20 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Các câu dưới đây em đều trích từ đề thi thử Chuyên Nguyễn Huệ -L2-2013, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ ạ.

Câu 1: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây và tụ điện không khí,khoảng cách giữa 2 bản tụ là d, thu được sóng điện tự có bước sóng 60m. Đưa vào trong khoảng 2 bản tụ điện khối điện môi có diện tích bằng diện tích các bản tụ theo phương song song các bản, bề dày khối điện môi là d/3, hàng số điện môi = 2. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thế cộng hưởng là:
A. 164,3m  //  B. 72m  //  C. 65,7m  //  D. 73,5m

+ [tex]\lambda_1=2\pi.c\sqrt{L.C}[/tex]
+ Khi đưa điện mối ==> hệ tụ C' = 3C nt 6C nt 3C ==> C' = 6C/5 ==> [tex]\lambda' = 2\pi.c\sqrt{L.6C/5}[/tex]
==> [tex]\lambda' = \lambda.\sqrt{6/5} = 65,7m[/tex]

Thầy ơi ý thứ 2: sao lại có 2 tụ 3C , 1 tụ 6C. Em tưởng cả 3 đều là 3C ạ ?

Tụ 6C vì nó có điện môi, với hằng số điện môi bằng 2.


Tiêu đề: Trả lời: [Giúp đỡ] Một số câu Điện xoay chiều và mạch LC khó
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 11:15:04 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Các câu dưới đây em đều trích từ đề thi thử Chuyên Nguyễn Huệ -L2-2013, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ ạ.


Câu 2: Mạch dao động gồm tụ điện C=0,1mF và cuộn dây L=0,02H có điện trở Ro = 5 Ôm và 1 điện trở có R=4 Ôm  mắc thành mạch kín, A và B là 2 đầu tụ điện.  Dùng dây nối có điện trở ko đáng kể mắc 2 điểm A,B vào nguồn ko đổi E=12V với điện trở trong r=1 Ôm , khi dòng điện trong mạch ổn định thì cắt nguồn đi cho mạch dao động. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên Ro từ lúc cắt nguồn đến khi năng lượng dao động trong mạch còn một nửa năng lượng ban đầu.
A. 10,12mJ  //  B. 5,62mJ  //  C. 20,23mJ  //  D.11,24mJ


Ở dạng câu 2, em ko phân biệt được : khi nào Enguồn coi như Uo của mạch dao động, khi nào áp dụng định luật Ôm toàn mạch (lớp 11), và tính dong điện Io của mạch thế nào ??? . Thầy giáo chỉ giúp em với ạ!


dòng điẹn chạy qua mạch là
[tex]I=\frac{E}{Ro+R+r}=\frac{12}{10}=\frac{12}{10}A[/tex]
U=E-Ir=12-1,2=10,8V
năng lượng mạch tích được trên cuộn dây và tụ điện
[tex]W=\frac{1}{2}CU^{2}+\frac{1}{2}LI^{2}=0,5.0,1.10^{-3}.10,8^{2}+0,5.0,02.1,2^{2}=20,232mJ[/tex]
năng lượng mất đi là do tỏa nhiệt trên Ro và R là W1  và W2 tương ứng
W1+ W2=10,116mJ( d0 năng lượng của mạch giảm 1 nửa)
W1/W2=Ro/R=5/4 giải hệ trên ----> W1=5,62mJ