Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 07:44:35 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15710Tiêu đề: BT giao thoa sóng ánh sáng cần giúp.1
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:44:35 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Y-âng.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda1 =0,6\mu m[/tex] thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1và \lambda 2[/tex],người ta thấy từ một điểm M trên màn cách vân sáng  trung tâm 10,8mm có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó.Bước sóng của bức xạ [tex]\lambda 2[/tex] là?
A.0,38 [tex]\mu m[/tex]
B.0,4 [tex]\mu m[/tex]
C.0,65 [tex]\mu m[/tex]
D.0,76 [tex]\mu m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: BT giao thoa sóng ánh sáng cần giúp.1
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:53:40 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Y-âng.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda1 =0,6\mu m[/tex] thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1và \lambda 2[/tex],người ta thấy từ một điểm M trên màn cách vân sáng  trung tâm 10,8mm có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó.Bước sóng của bức xạ [tex]\lambda 2[/tex] là?
A.0,38 [tex]\mu m[/tex]
B.0,4 [tex]\mu m[/tex]
C.0,65 [tex]\mu m[/tex]
D.0,76 [tex]\mu m[/tex]
Bài này đã có trên diễn đàn, em tìm thử xem!


Tiêu đề: Trả lời: BT giao thoa sóng ánh sáng cần giúp.1
Gửi bởi: yennhi10595 trong 08:34:16 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
e khoog lân thấy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: BT giao thoa sóng ánh sáng cần giúp.1
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:40 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Y-âng.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda1 =0,6\mu m[/tex] thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1và \lambda 2[/tex],người ta thấy từ một điểm M trên màn cách vân sáng  trung tâm 10,8mm có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó.Bước sóng của bức xạ [tex]\lambda 2[/tex] là?
A.0,38 [tex]\mu m[/tex]
B.0,4 [tex]\mu m[/tex]
C.0,65 [tex]\mu m[/tex]
D.0,76 [tex]\mu m[/tex]
+ 5i1=9 ==> i1=1,8mm
+Xét đĩm M: [tex]k1=10,8/1,8=6 ==> k1.\lambda1=k2.\lambda2 ==> 3,6/k2=\lambda2[/tex]
 ==> 0,38 <= 3,6/k2<=0,76  ==> k2=9 ==>B