Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 05:29:53 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15707Tiêu đề: Con lắc lò xo- sóng cơ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 05:29:53 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em với:
Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật qua VTCB ta giữ chặt lò xo ở vi trí các điểm treo một đoạn bằng 3/4 chiều dài lò xo lúc đó. Biên độ dao động của vật sau đó bằng:
Đáp án: [tex]\frac{A}{2}[/tex]
Câu 2: Một sóng ngang truyền  theo chiều từ P đến Q nằm trên cùng một phương truyền sóng. Hai điểm đó cách nhau một khoảng bằng [tex]\frac{5\lambda }{4}[/tex] thì:
Đáp án: khi P ở li độ cực đại dương, Q có vận tốc cực đại dương.
Theo em khi P nhanh pha hơn Q góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] thì phải là khi P có vận tốc cựu đại dương, Q ở li độ cực đại dương chứ?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo- sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:55:57 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em với:
Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật qua VTCB ta giữ chặt lò xo ở vi trí các điểm treo một đoạn bằng 3/4 chiều dài lò xo lúc đó. Biên độ dao động của vật sau đó bằng:
Đáp án: [tex]\frac{A}{2}[/tex]
Khi đến VTCB thì x = 0, v=vmax. Do vậy khi giữ lò xo thì VTCB không đổi. vận tốc trước và sau khi giữ cũng không đổi ==>
[tex]v=vmax = A\omega = A'.\omega'[/tex]
==> [tex]A' = A.\frac{\omega}{\omega'} = A/2[/tex]
(do [tex]L'=L/4 ==> k'=4k ==> \omega' = 2\omega[/tex])