Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 05:05:16 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15706Tiêu đề: Giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 05:05:16 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 2 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 80 gam, trên mặt
phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt (bằng hệ số ma sát nghỉ cực đại) giữa vật và mặt phẳng ngang là
μ= 0,1. Ban đầu thả nhẹ vật m từ vị trí lò xo giản  10 cm. Gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Vật m dừng lại ở cách vị trí ban đầu
A. 0 cm.  B. 12 cm.  C. 10 cm.  D. 20 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:20:19 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 2 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 80 gam, trên mặt
phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt (bằng hệ số ma sát nghỉ cực đại) giữa vật và mặt phẳng ngang là
μ= 0,1. Ban đầu thả nhẹ vật m từ vị trí lò xo giản  10 cm. Gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Vật m dừng lại ở cách vị trí ban đầu
A. 0 cm.  B. 12 cm.  C. 10 cm.  D. 20 cm.
(em coi lại giá trị các đại lượng)
vị trí cân bằng giữa Fms và Fhp ==> |xo|=\mu.m.g/k=4cm
Sau 1/2 chu kỳ đầu tiên vật đến vị trí x=-2cm và ngay tại đây vật có Fmsn>Fhp ==> vật dừng lại