Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 12:46:46 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15704Tiêu đề: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 12:46:46 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
câu 1: Một máy phát điện xoay chiều có điện trở trong không đáng kể. Mạch ngoài là cuộn cảm thuần nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện trở nhỏ. Khi rôto quay với tốc độ góc 25 rad/s thì ampe kế chỉ 0,1A. Khi tăng tốc độ quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ:
Đáp án: 0,1A
câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu mạch điện gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ C thì biểu thức dòng điện có dạng i = Iocos(wt + [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]) (A). Mắc nối tiếp vào mạch điện cuộn cảm thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều trên thì biểu thức dòng điện có dạng i = Iocos(wt - [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A). Biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng:
Đáp án: u = Uocos(wt - [tex]\frac{\pi }{12}[/tex])
Thầy chỉ dẫn giúp em cách vẽ hình bài này với.(vẽ cái nào trước cái nào sau)
 


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: cuongthich trong 02:09:39 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
câu 1: Một máy phát điện xoay chiều có điện trở trong không đáng kể. Mạch ngoài là cuộn cảm thuần nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện trở nhỏ. Khi rôto quay với tốc độ góc 25 rad/s thì ampe kế chỉ 0,1A. Khi tăng tốc độ quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ:
Đáp án: 0,1A
câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu mạch điện gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ C thì biểu thức dòng điện có dạng i = Iocos(wt + [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]) (A). Mắc nối tiếp vào mạch điện cuộn cảm thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều trên thì biểu thức dòng điện có dạng i = Iocos(wt - [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A). Biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng:
Đáp án: u = Uocos(wt - [tex]\frac{\pi }{12}[/tex])
Thầy chỉ dẫn giúp em cách vẽ hình bài này với.(vẽ cái nào trước cái nào sau)
 
câu 1:
khi tốc độ quay w1=25 ta có: [tex]I_{1}=\frac{U1}{Z_{L1}}[/tex]
[tex]Z_{L1}=w_{1}L[/tex]
khi tốc độ quay [tex]w_{2}=2w_{1}[/tex] thì [tex]U2=2U1[/tex]
[tex]Z_{L2}=2Z_{L1}[/tex][tex]\rightarrow I2=\frac{U2}{Z_{L2}}=\frac{2U1}{2Z_{L1}}=I1=0.1A[/tex]
câu 2 có trên diễn đàn rồi em dùng chức năg tìm kiếm điTiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 05:31:54 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
câu 1: Một máy phát điện xoay chiều có điện trở trong không đáng kể. Mạch ngoài là cuộn cảm thuần nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện trở nhỏ. Khi rôto quay với tốc độ góc 25 rad/s thì ampe kế chỉ 0,1A. Khi tăng tốc độ quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ:
Đáp án: 0,1A
câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu mạch điện gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ C thì biểu thức dòng điện có dạng i = Iocos(wt + [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]) (A). Mắc nối tiếp vào mạch điện cuộn cảm thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều trên thì biểu thức dòng điện có dạng i = Iocos(wt - [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A). Biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng:
Đáp án: u = Uocos(wt - [tex]\frac{\pi }{12}[/tex])
Thầy chỉ dẫn giúp em cách vẽ hình bài này với.(vẽ cái nào trước cái nào sau)
 
câu 1:
khi tốc độ quay w1=25 ta có: [tex]I_{1}=\frac{U1}{Z_{L1}}[/tex]
[tex]Z_{L1}=w_{1}L[/tex]
khi tốc độ quay [tex]w_{2}=2w_{1}[/tex] thì [tex]U2=2U1[/tex]
[tex]Z_{L2}=2Z_{L1}[/tex][tex]\rightarrow I2=\frac{U2}{Z_{L2}}=\frac{2U1}{2Z_{L1}}=I1=0.1A[/tex]
câu 2 có trên diễn đàn rồi em dùng chức năg tìm kiếm đi
Thầy ơi tại sao lại có [tex]U2=2U1[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 05:37:29 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Thầy ơi tại sao từ w2 = 2w1 lại có U2 = 2U1


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều
Gửi bởi: cuongthich trong 10:37:20 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Thầy ơi tại sao từ w2 = 2w1 lại có U2 = 2U1
vì w tăng 2 lần suất diện động tăng 2 lần em ạ
vì bỏ qua điện trở nên U=E