Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 11:17:52 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15702Tiêu đề: giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:17:52 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
a=1mm, D= 50cm
lamda1= 0,64 microm lamda2= 0,6 ,lamda3= 0,48 micro
trong khoảng giữa 2 vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp có bao nhiêu vạch đơn sắc??
e ( mình) tính ra là 51
đáp án là 34


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:48:30 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
a=1mm, D= 50cm
lamda1= 0,64 microm lamda2= 0,6 ,lamda3= 0,48 micro
trong khoảng giữa 2 vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp có bao nhiêu vạch đơn sắc??
e ( mình) tính ra là 51
đáp án là 34
Đáp án đúng!
Vân trùng: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}=240[/tex]
Vân trùng kề trung tâm nhất là vân bậc 15 của [tex]\lambda _{1}[/tex]; 16 của [tex]\lambda _{2}[/tex];20 của [tex]\lambda _{3}[/tex] (48 vân sáng chưa kể vân trùng của 2 đơn sắc)
[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2} [/tex] (không có)
[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{3}\lambda _{3} [/tex] gồm các vân bậc 4,8,12,16 của [/tex]\lambda _{3}[/tex] trùng với 3,6,9,12 của [tex]\lambda _{1}[/tex]
[tex]k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3} [/tex] gồm các vân bậc 5,10,15 của [/tex]\lambda _{3}[/tex] trùng với 4,8,12 của [tex]\lambda _{2}[/tex]
Vậy số vân đơn sắc: 48 - 14 = 34 vân!