Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:26:12 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15701Tiêu đề: hằng số cân bằng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:26:12 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
phản ứng giữa chất A và chất B được biểu diễn bởi phương trình
A+ B---> C + D
đem trộn lẫn hỗn hợp bốn chất với nhau mỗi thứ có là 0,5 mol/l
sau khi cân bằng được thiết lập thấy nồng độ mol của C là 1mol/l
hằng số cân bằng của phản ứng trên là??


Tiêu đề: Trả lời: hằng số cân bằng cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:47:53 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Mỗi chất ban đầu là 0,5M, sau phản ứng C nồng độ 1M, thế thì xảy ra phnr ứng hoàn toàn rồi đúng k nhỉ ?