Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 06:55:59 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15700Tiêu đề: Bài điện học cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenmax trong 06:55:59 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
NHờ mọi người giải hộ mình nhé:
Vòng dây mảnh khối lượng M tích điện đều điện tích q . Tại A trên vòng dây  có một khe hở nhỏ chiều dài l. Vòng đặt trong mặt phẳng ngang có thể quay quanh trục thẳng đứng đi qua O. Ban đầu vòng đứng yên . Đặt vòng trong một điện trường đều có vector cường độ điện trường E song song với mặt phẳng vòng dây và vuông góc OA. Tìm vận tốc cực đại của vòng dây?<trích GTVL 11- bìa 8.17>


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:40:32 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
NHờ mọi người giải hộ mình nhé:
Vòng dây mảnh khối lượng M tích điện đều điện tích q . Tại A trên vòng dây  có một khe hở nhỏ chiều dài l. Vòng đặt trong mặt phẳng ngang có thể quay quanh trục thẳng đứng đi qua O. Ban đầu vòng đứng yên . Đặt vòng trong một điện trường đều có vector cường độ điện trường E song song với mặt phẳng vòng dây và vuông góc OA. Tìm vận tốc cực đại của vòng dây?<trích GTVL 11- bìa 8.17>
em xem file hình: