Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:56:53 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15697Tiêu đề: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:56:53 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
hòa tan 9,6g bột Cu bằng 200ml dd hỗn hợp HNO3 0,5M và H2SO4 1M
sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO và dung dịch
Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là ??
đáp án: 24g


Tiêu đề: Trả lời: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:01:34 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
bạn dùng bảo toàn e sẽ thấy H+ dư,NO3- phản ứng vừa đủ với Cu vậy dd sau gồm cuSO4(0,15 mol) và H2SO4 (thằng này không quan tâm :D)
==>m=24g


Tiêu đề: Trả lời: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:59:40 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
mình tưởng nó phải là muối Cu(NO3)2 lần chứ??
H2SO4 thêm vào chỉ đóng vai trò cung cấp thêm H+???


Tiêu đề: Trả lời: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 04:01:13 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
mình tưởng nó phải là muối Cu(NO3)2 lần chứ??
H2SO4 thêm vào chỉ đóng vai trò cung cấp thêm H+???
Bạn bảo toàn e thấy NO3- phản ứng hết tạo NO rồi còn đâu