Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kakuna trong 06:06:12 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15691Tiêu đề: [Hỏi] Bài toán tính độ tự cảm
Gửi bởi: kakuna trong 06:06:12 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Một điện trở thuần R = 30 Ôm và một cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Khi đặt điện áp không đổi 24 V vào hai đầu đoạn mạch này thì dòng điện đi qua nó có cường độ 0,6 A; khi đặt một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch, thì dòng điện qua nó lệch pha 45độ so với điện áp này. Tính độ tự cảm của cuộn dây, tổng trở của cuộn dây và tổng trở của cả đoạn mạch.Tiêu đề: Trả lời: [Hỏi] Bài toán tính độ tự cảm
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:04:57 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Một điện trở thuần R = 30 Ôm và một cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Khi đặt điện áp không đổi 24 V vào hai đầu đoạn mạch này thì dòng điện đi qua nó có cường độ 0,6 A; khi đặt một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch, thì dòng điện qua nó lệch pha 45độ so với điện áp này. Tính độ tự cảm của cuộn dây, tổng trở của cuộn dây và tổng trở của cả đoạn mạch.
Với điện áp không đổi: [tex]I=\frac{U}{R+r}[/tex], r là điện trở của cuộn dây, R+r = 40 hay r = 10 Ôm.
Với dòng xoay chiều f = 50Hz, [tex]tan\varphi =\frac{Z_{L}}{R+r}=1\rightarrow Z_{L}=40\Omega[/tex]
L = 0,4/pi (H)
Tổng trở cuộn dây: Zd = [tex]\sqrt{r^{2}+Zl^{2}}[/tex] = [tex]10\sqrt{17}\Omega[/tex]
Tổng trở của mạch: [tex]Z=\sqrt{(R+r)^{2}+Zl^{2}}=40\sqrt{2}\Omega[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: [Hỏi] Bài toán tính độ tự cảm
Gửi bởi: kakuna trong 09:22:39 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Một điện trở thuần R = 30 Ôm và một cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Khi đặt điện áp không đổi 24 V vào hai đầu đoạn mạch này thì dòng điện đi qua nó có cường độ 0,6 A; khi đặt một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch, thì dòng điện qua nó lệch pha 45độ so với điện áp này. Tính độ tự cảm của cuộn dây, tổng trở của cuộn dây và tổng trở của cả đoạn mạch.
Với điện áp không đổi: [tex]I=\frac{U}{R+r}[/tex], r là điện trở của cuộn dây, R+r = 40 hay r = 10 Ôm.
Với dòng xoay chiều f = 50Hz, [tex]tan\varphi =\frac{Z_{L}}{R+r}=1\rightarrow Z_{L}=40\Omega[/tex]
L = 0,4/pi (H)
Tổng trở cuộn dây: Zd = [tex]\sqrt{r^{2}+Zl^{2}}[/tex] = [tex]10\sqrt{17}\Omega[/tex]
Tổng trở của mạch: [tex]Z=\sqrt{(R+r)^{2}+Zl^{2}}=40\sqrt{2}\Omega[/tex]

Mình tưởng I=U/Z chứ nhỉ? Cuộn cảm vẫn cho dòng điện không đổi đi qua mà  ho:)
Tiêu đề: Trả lời: [Hỏi] Bài toán tính độ tự cảm
Gửi bởi: ngochocly trong 10:00:07 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Trích dẫn
Mình tưởng I=U/Z chứ nhỉ? Cuộn cảm vẫn cho dòng điện không đổi đi qua mà 
Cuộn cảm vẫn cho dòng không đổi đi qua nhưng không tạo ra suất điện động cảm ứng nên khi đó cuộn cảm chỉ đóng vai trò như một điện trở.