Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 12:50:33 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15686Tiêu đề: Dao động cơ - lượng tử ánh sáng - thuyết tương đối
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 12:50:33 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải chi tiế giúp em:
câu 1: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhát giữa 2 lần chúng ngang nhau là?
Đáp án: [tex]\frac{T}{2}[/tex]
?bài này giải ra cos(wt + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) = 0, nhưng em không hiểu vì sao cos(wt + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) = 0 lại ra được t = [tex]\frac{T}{2}[/tex]
câu 2:Chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] vào catot của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm Uh = 4V. Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều u = 8cos(100[tex]\pi[/tex]t) (V) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là?
Đáp án: 40s
câu 3: Động năng tương đối tính là gì? Động năng cổ điển là gì? Biểu thức: E = Eo + Wđ thì trong tài liệu ôn thi đại học viết K = E -Eo là động năng tương đối, còn Wđ la động năng cổ điển, vậy thì khác với SGK, em không hiểu?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - lượng tử ánh sáng - thuyết tương đối
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:56:54 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải chi tiế giúp em:
câu 1: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhát giữa 2 lần chúng ngang nhau là?
Đáp án: [tex]\frac{T}{2}[/tex]
?bài này giải ra cos(wt + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) = 0, nhưng em không hiểu vì sao cos(wt + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) = 0 lại ra được t = [tex]\frac{T}{2}[/tex]


Bài này giải bằng vecto quay thì đơn giản hơn nhiều !

Em vẽ các vecto X1 ; X2 ; X12 = X1 - X2. Lưu ý X12 cũng là vecto quay ngược chều kim đồng hồ với tốc độ góc W

Độ dài của hình chiếu của vecto X12 lên trục hoành cho ta khoảng cách giữa hai chất điểm. Khi chúng gặp nhau X12 vuông góc với trục hoành  nên khoảng thời gian cần tìm là nửa chu kì


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - lượng tử ánh sáng - thuyết tương đối
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:06:04 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013

câu 2:Chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] vào catot của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm Uh = 4V. Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều u = 8cos(100[tex]\pi[/tex]t) (V) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là?
Đáp án: 40s


Bài này cũng dùng vecto quay !
Thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một chu kì là khoảng thời gian mà [tex]u_{AK} \geq - 4 V[/tex]
tương ứng với vecto UAK quay từ vị trí nó hợp với chiều âm một góc 60 độ phía dưới trục hoành cho đến  vị trí nó hợp với chiều âm một góc 60 độ trên trục hoành là : 2T/3

Vậy trong một chu kì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một chu kì là T/3 và thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là [tex]\Delta t = 60X50X\frac{2T}{3} = 40 s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - lượng tử ánh sáng - thuyết tương đối
Gửi bởi: photon01 trong 11:03:04 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
câu 3: Động năng tương đối tính là gì? Động năng cổ điển là gì? Biểu thức: E = Eo + Wđ thì trong tài liệu ôn thi đại học viết K = E -Eo là động năng tương đối, còn Wđ la động năng cổ điển, vậy thì khác với SGK, em không hiểu?
Trong chương trình THPT sách giáo khoa vật lý CB đều ký hiệu động năng là Wđ còn một số tài liệu khác ký hiệu động năng là chữ K đó là chữ đầu của từ tiếng Anh nói về động năng. Trong vật lý cổ điển biểu thức động năng là:[tex]W_{d}=\frac{1}{2}m.v^{2}[/tex]
Biểu thức này không xét tới sự tăng khối lượng của vật khối lượng m.
Trong thuyết tương đối của Anhstanh có nói rõ: Một vật có khối lượng m sẽ có năng lượng [tex]E = m.c^{2}[/tex]
Một vật đứng yên sẽ có khối lượng nghỉ là m0 và năng lượng nghỉ là [tex]E_{0}=m_{0}.c^{2}[/tex]
Khi vật đó chuyển động với vận tốc v thì sẽ có khối lượng là
 [tex]m=\frac{m_{0}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}[/tex]
Như vậy sẽ có năng lượng là [tex]E=m.c^{2}[/tex]
Vậy động năng tương đối tính là:[tex]\Delta E=E-E_{0}[/tex]
Với v rất nhỏ so với c ta có thể sử dụng công thức gần đúng :[tex]\left(1+x \right)^{\alpha }\approx 1+\alpha x[/tex]
Vậy động năng tương đối tính có thể viết:
[tex]\Delta E=m_{0}.c^{2}\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}-1 \right)\approx m_{0}c^{2}\left(1+\frac{1}{2}\frac{v^{2}}{c^{2}}-1 \right)=\frac{m_{0}v^{2}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - lượng tử ánh sáng - thuyết tương đối
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 12:52:59 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải chi tiế giúp em:
câu 1: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhát giữa 2 lần chúng ngang nhau là?
Đáp án: [tex]\frac{T}{2}[/tex]
?bài này giải ra cos(wt + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) = 0, nhưng em không hiểu vì sao cos(wt + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) = 0 lại ra được t = [tex]\frac{T}{2}[/tex]


Bài này giải bằng vecto quay thì đơn giản hơn nhiều !

Em vẽ các vecto X1 ; X2 ; X12 = X1 - X2. Lưu ý X12 cũng là vecto quay ngược chều kim đồng hồ với tốc độ góc W

Độ dài của hình chiếu của vecto X12 lên trục hoành cho ta khoảng cách giữa hai chất điểm. Khi chúng gặp nhau X12 vuông góc với trục hoành  nên khoảng thời gian cần tìm là nửa chu kì
Nếu là vuông góc với trục hoành thì phải là [tex]\frac{T}{4}[/tex] chứ ạ? Cứu em với thầy ơi, em vẫn chưa vẽ được hình?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - lượng tử ánh sáng - thuyết tương đối
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:47:30 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải chi tiế giúp em:
câu 1: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhát giữa 2 lần chúng ngang nhau là?
Đáp án: [tex]\frac{T}{2}[/tex]
?bài này giải ra cos(wt + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) = 0, nhưng em không hiểu vì sao cos(wt + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) = 0 lại ra được t = [tex]\frac{T}{2}[/tex]
+ em xem hình vị trí gặp nhau lần đầu khi x1 đến biên dương, lần gặp nhau thứ 2 khi x=-A.
+ Giải bằng PP đại số.
[tex]x_1=Acos(wt),x_2=2Acos(wt+\pi/3)[/tex]
==> [tex]\Delta x = |x2-x1| = |A\sqrt{3}.cos(wt - \pi/2)|[/tex]
gặp nhau [tex]\Delta x = 0 ==> wt - \pi/2 = \pi/2+k2\pi ==> t = T/2,3T/2,..[/tex] hoặc [tex]wt=k2\pi ==> t=0,T,...[/tex]
Từ KQ trên ta thấy 2 lần LT là T/2